IPS Teofan: „Să fim precum Sfântul Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei“

30 August 2012 22:50 Tudorel Rusu Arhiepiscopia Iaşilor

Joi, 30 august, în ziua cinstirii Sfântului Ierarh Varlaam, mitropolitul Moldovei, Mănăstirea Bodeşti din judeţul Neamţ şi-a sărbătorit cel de-al doilea hram. Bucuria împreună-rugăciunii a fost întregită de prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, care a slujit Sfânta Liturghie, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi.

Ieri, mica obşte a Mănăstirii Bodeşti din judeţul Neamţ l-a avut ca oaspete pe Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, prezent la serbarea celui de-al doilea hram al acestei aşezări monahale. Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a oficiat slujba Sfintei Liturghii în biserica cu hramurile „Sfântul Vasile cel Mare“ şi „Sfântul Ierarh Varlaam“, alături de un sobor numeros de stareţi, preoţi şi diaconi. În cadrul Sfintei Liturghii, pr. Bogdan Iulian Mihalache de la parohia Doroşcani, din comuna Popeşti, Protopopiatul Iaşi 3, a fost hirotesit duhovnic de către IPS Teofan.

La finalul Sfintei Liturghii, protos. Ieronim Andreescu, stareţul mănăstirii Bodeşti, a mulţumit Înalt Preasfinţitului Teofan pentru dragostea arătată prin venirea la aşezarea monahală pe care o păstoreşte, autorităţilor centrale şi locale pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului, stareţilor, preoţilor şi credincioşilor pentru prezenţă şi pentru împreuna-rugăciune.

În deschiderea cuvântului adresat credincioşilor prezenţi, IPS Teofan, pornind de la Evanghelia şi Apostolul zilei, a vorbit despre vrednicii ierarhi români care au atins culmile sfinţeniei, urmându-L pe Arhiereul desăvârşit, Mântuitorul Iisus Hristos: „Biserica a vorbit astăzi despre Domnul Hristos în textele Scripturii, numindu-L Arhiereul Cel sfânt şi Păstorul Cel bun. Apostolii şi arhiereii care au urmat Domnului Hristos au fost chemaţi să prelungească în lucrarea lor în interiorul Bisericii aceeaşi arhierie sfântă şi păstorire bună, care în mod desăvârşit a fost împlinită de Mântuitorul nostru. Printre arhiereii de la noi din ţară care au împlinit mandatul dat de Dumnezeu se numără marii păstori de suflete ca Sfântul Sava Brancovici, Sfântul Ilie Orest, Sfântul Ghelasie de la Râmeţ, Sfântul Iosif de la Partoş, Sfântul Antim Ivireanul, Sfântul Grigorie Dascălul, Sfântul Iachint de la Vicina, Sfântul Dosoftei, dar şi Sfinţii Ioan de la Râşca şi Secu şi Varlaam, mitropolitul Moldovei, prăznuiţi în această sfântă zi“.

În continuare, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre viaţa Sfântului Ierarh Varlaam, un om al rugăciunii, un mare iubitor de carte, un mare apărător al credinţei şi un mare ctitor de lăcaşuri sfinte. „Cum îl putem defini pe Sfântul Varlaam dacă nu om al rugăciunii, pentru că a fost frate şi călugăr al Mănăstirii Secu, iar patru ani, după plecarea din scaunul vlădicesc, s-a retras în mănăstirea de metanie, trăind în linişte şi în reculegere duhovnicească. De asemenea, a fost un mare iubitor de carte, el înfiinţând în Moldova prima tipografie şi prima şcoală de rang înalt din Moldova, anume Academia de la Mănăstirea «Sfinţii Trei Ierarhi» din Iaşi, şi tipărind prima carte în limba română, numită «Cazania lui Varlaam». Sfântul ierarh al Moldovei a fost şi mare apărător al credinţei celei drepte, pentru că a organizat Sinodul de la Iaşi, acum 370 de ani, în anul 1642, cu scopul de a apăra dreapta credinţă, scriind în acest scop şi cartea «Învăţături împotriva învăţăturii calvineşti». A fost şi un mare ctitori de biserici, alături de voievodul Vasile Lupu“, a spus IPS Teofan.

În încheiere, IPS Teofan a arătat că marele ierarh sărbătorit în data de 30 august este model pentru toţi cei care Îl caută pe Dumnezeu: „Să fim precum Sfântul Ierarh Varlaam, iubitori de rugăciune, că fără aceasta nu ne putem înălţa la cer, să fim iubitori de cărţile cele duhovniceşti, prin care ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să fim iubitori de biserici şi de mănăstiri şi să le ajutăm când acestea au mare nevoi şi să rămânem credincioşi în singura Biserică adevărată, Biserica Ortodoxă“.

La final, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a oferit obştii Mănăstirii Bodeşti „Cazania lui Varlaam“, ediţia profesorului Dan Zamfirescu.

De la același autor

Ultimele din categorie