„Rugăciunea, viaţa de obşte şi ascultarea sunt fundamente ale vieţii monahale“

5 Decembrie 2011 22:32 Constantin Ciofu Arhiepiscopia Iaşilor

Stareţii şi stareţele din Arhiepiscopia Iaşilor s-au reunit la Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Ilie“ al Mănăstirii Miclăuşeni din judeţul Iaşi. În Biserica „Buna Vestire“ a Mănăstirii Miclăuşeni a fost oficiată Sfânta Liturghie de către IPS Părinte Teofan, alături de un sobor de preoţi şi diaconi.

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a săvârşit ieri-dimineaţă Sfânta Liturghie în biserica Mănăstirii Miclăuşeni din judeţul Iaşi. Din soborul de preoţi şi diaconi au făcut parte arhim. Nichifor Horia, exarhul administrativ al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor, şi arhim. Luca Diaconu, exarhul zonei Neamţ. Răspunsurile la strană au fost date de corul maicilor de la Mănăstirea Miclăuşeni. La finalul slujbei, IPS Părinte Mitropolit Teofan a amintit faptul că Sfânta Liturghie a fost săvârşită „ca binecuvântare pentru această zi“, pentru cinstirea Sfântului Sava cel Sfinţit, pomenit pe 5 decembrie de Biserica noastră, şi pentru binecuvântarea întâlnirii de la Miclăuşeni. Stavrofora Mihaela Stroescu, stareţa Mănăstirii Miclăuşeni, a mulţumit Mitropolitului Moldovei şi Bucovinei pentru că a slujit Sfânta Liturghie în străvechea biserică a acestei aşezări monahale.

Pacea din Sfânta Liturghie

Lucrările Sinaxei stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Iaşilor, prezidată de Înalt Preasfinţitul Teofan, s-au derulat în Centrul Cultural-Pastoral „Sfântul Ilie“. În deschiderea întrunirii, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a subliniat necesitatea slujirii Sfintei Liturghii într-o obşte monahală. „Activitatea sfintelor mănăstiri, de-a lungul unei zile întregi, să aibă izvor de inspiraţie Sfânta Liturghie. Liturghia înseamnă adunarea obştii parohiale sau mănăstireşti în jurul sfântului potir. După ce darurile sunt  sfinţite, preotul slujitor rosteşte «Cu pace să ieşim». Astfel luăm pacea lui Hristos din Sfânta Liturghie şi cu ea mergem la ascultările din timpul zilei. Toate ascultările le facem în numele păcii dobândite în dumnezeiasca Liturghie“, a spus IPS Teofan. Pornind de la faptul că Biserica noastră l-a pomenit ieri pe Sfântul Sava cel Sfinţit, Înalt Preasfinţia Sa a arătat că în gândirea acestui Cuvios „sunt spuse lucruri foarte limpezi şi foarte adânci în legătură cu prezenţa stareţului şi a obştii la rugăciunea din biserică, la agapa de la trapeză, la programul de ascultare şi cel de chilie“. „Sfântul Sava cel Sfinţit a încercat să-şi povăţuiască obştea monahală, sfătuindu-se cu marii părinţi din jurul lui“, a arătat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Întrunire cu tematică bogată

Sinaxa stareţilor şi stareţelor din Arhiepiscopia Iaşilor a avut următoarele puncte: rugăciunea, viaţa de obşte şi ascultarea - fundamente ale vieţii monahale, grija pentru arta bisericească autentică în mănăstiri, propunerile întru hirotoniile întru ierodiacon şi ieromonah în mănăstiri, informare privind hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române numărul 8783 din luna noiembrie 2011 cu referire la respectarea disciplinei financiar-contabile în sfintele mănăstiri, informare privind procedura pentru organizarea inventarierii patrimoniului la sfintele mănăstiri şi schituri din Arhiepiscopia Iaşilor, necesitatea convocării în sfintele mănăstiri a consiliilor duhovniceşti şi economic, informare cu referire la reglementările privind plecările din mănăstire a vieţuitorilor aşezărilor monahale, informare privind acordarea gratuită de masă lemnoasă, informare privind reglementările legate de acordarea binecuvântării pentru studiul la şcolile teologice şi neteologice şi informare privind organizarea pangarului din sfintele mănăstiri şi vânzarea de lumânări.

Chilia, „pustia călugărului“

Pornind de la primul punct al sinaxei, Înalt Preasfinţitul Teofan a subliniat faptul că „rugăciunea, viaţa de obşte şi ascultarea sunt fundamente ale vieţii monahale“. „Sfântul Ignatie Briancianinov, vorbind despre multe din părţile componente ale vieţii, spune că rugăciunea este singurul pilon fără de care viaţa monahală nu-şi găseşte scopul. Rugăciunea este piatra preţioasă care se află în ţarină. Despre această ţarină Mântuitorul spune că se cuvine să vinzi totul pentru a o cumpăra. În acea ţarină se află tezaurul cel de mare preţ care te ghidează în viaţă - rugăciunea. Este necesar ca stareţul, alături de obşte, să fie prezent la slujbă de la amin la amin. Rugăciunea de la chilie - care este după spusele părinţilor «pustia călugărului» - trebuie împlinită. Orice clipă de răgaz pe care o are stareţul, pe care o are călugărul în mănăstire, în afară de ascultările pe care le are, trebuie petrecută în chilie. Primul gând aşezat de Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ la rădăcina monahismului moldav a fost acela ca monahul să nu aibă nimic al lui, iar stareţul să se îngrijească pentru toate cele necesare obştii“, a spus IPS Părinte Mitropolit Teofan, care a remarcat în continuare că „ascultarea este pilonul vieţii monahale“. Lucrările sinaxei celor 60 de stareţi şi stareţe din Arhiepiscopia Iaşilor s-au încheiat cu o agapă frăţească.

De la același autor

Ultimele din categorie