Dumnezeu sălășluiește în cei singuratici

A devenit peștera Sfântului Neofit un loc al descoperirii lui Dumnezeu, un loc umblat de Dumnezeu, iar cel zăvorât în peșteră a devenit văzător de Dumnezeu. Cum putea deveni altfel cu un astfel de înflăcărat iubitor de Hristos?

„Dumnezeu sălășluiește în cei singuratici în casa liniștii ca în niște robi ai Lui singuri-luptători, întărindu-i pe ei”. Întărit de neclintita lui credință și dragoste fierbinte începe noua Lui luptă care îl vor arăta mare și luminător a toată lumea.

După puțin timp de când s-a închis pentru totdeauna în peșteră, primește încredințare că aceasta este cu adevărat voia lui Dumnezeu: „Apoi după ceva timp mintea mea și nevrednicul meu auz a auzit un glas străin și neobișnuit picurător de miere zicându-mi de trei ori: „Adu-ți aminte dar de făgăduința făcută ție mai înainte că în alt loc te vei muta în care și Împăratul pogorându-Se acolo va pecetlui pâinea”. Și într-adevăr ceea ce a urmat și trecerea veacurilor au dovedit că ostenelile și lacrimile cuviosului Părinte au devenit temelii neclintite în sfânta lui peșteră și „împăratul a coborât și a pecetluit pâinea”.

Ce descoperiri și haruri tainice a văzut această mică peșteră nu se spune. „Împreună cu aceasta", zice cuviosul cu privire la descoperirea pe care am amintit-o mai sus, au fost și altele dar ce nevoie este să le spun și pe acelea?” A ascuns astfel smeritul lui suflet toate cele ce se întâmplau în peșteră: A devenit peștera lui un loc al descoperirii lui Dumnezeu, un loc umblat de Dumnezeu, iar cel zăvorât în peșteră a devenit văzător de Dumnezeu. Cum putea deveni altfel cu un astfel de înflăcărat iubitor de Hristos? Cum nu a putut mintea aceasta să nu devină mistuită de înfricoșătorii demoni sau cel puțin să-și iasă din fire, închisă fiind  adânc în pământ neîncetat, înlăuntrul întunecatei peșteri, dacă nu ar fi fost neîncetat și în continuu luminată de lumina cea necreată a Treimii celei mai presus de ființă? Harul Duhului Sfânt a răpit mintea lui în descoperiri și i-au făcut cunoscute tainele lui Dumnezeu.

(Gheronda Iosif Vatopedinul, Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru, Editura Sfânta Mare Mănăstire a Vatopedului, Sfântul Munte, 1988)

De la același autor

Ultimele din categorie