Grăbiţi-vă să semănaţi sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în inima copilului

Grăbiţi-vă să semănaţi sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în pământul inimii, care a fost adăpat cu apa vie a Sfântului Botez şi încă nu a fost înţelenită de neghinele păcatelor celor de voie şi de mărăcinii gândurilor mincinoase şi deşarte. 

Sunt înţelepţi şi trebuie să fie fericiţi acei părinţi creştini, precum şi acei dascăli de copii creştini, care se străduie să le predea copiilor cât mai de timpuriu concepţiile simple, însă curate şi luminoase, despre Dumnezeu şi despre Hristos şi să deştepte în inimile lor simţământul evlaviei, al credinţei şi al iubirii faţă de Dumnezeu şi de Hristos. Grăbiţi-vă să semănaţi sămânţa Cuvântului lui Dumnezeu în pământul inimii, care a fost adăpat cu apa vie a Sfântului Botez şi încă nu a fost înţelenită de neghinele păcatelor celor de voie şi de mărăcinii gândurilor mincinoase şi deşarte. Oare nu este învederată aici nădejdea că sămânţa va creşte bine şi va da roadă îmbelşugată? Dacă apucă să crească primele, neghinele şi mărăcinii înăbuşă grâul: dacă apucă să crească primul, grâul împiedică neghinele şi mărăcinii să răsară şi să prindă putere. (Sfântul Filaret al Moscovei)

(Cum să educăm ortodox copilul, Editura Sophia, București, 2011, p. 90)

De la același autor

Ultimele din categorie