Ierarhia bisericească imită ierarhia îngerilor

Nu poate mintea noastră să ajungă până la imitarea și vederea (contemplarea) nematerială a ierarhiilor cerești, dacă nu se folosește de călăuzirea materială potrivită ei.

De aceea începătorul desăvârșirii ne-a rânduit preacucernica ierarhie bisericească, învrednicind-o de imitarea mai presus de lume a ierarhiei cerești, ca pe una ce înfățișează ierarhiile nemateriale amintite în chipuri materiale și forme compuse, pentru ca, potrivit cu noi înșine, să fim ridicați de la chipurile preasfinte spre înălțimile și asemănările simple și lipsite de chipuri.

Fiindcă nu poate mintea noastră să ajungă până la imitarea și vederea (contemplarea) nematerială a ierarhiilor cerești, dacă nu se folosește de călăuzirea materială (cf. Romani 1, 20) potrivită ei, privind frumusețile arătate precum chipuri ale măreției nevăzute și bunele miresme simțite ca semne sensibile ale revărsării spirituale și luminile materiale ca înfățișări văzute ale dăruirii luminii nemateriale.

(Sfântul Dionisie AreopagitulOpere complete, Editura Paideia, București, 1996, pp. 15-16)

De la același autor

Ultimele din categorie