Iubirea de săraci

Se cade dar să ne deschidem inima faţă de toţi săracii şi faţă de aceia care, din oricare pricină, pătimesc greu, după porunca care ne porunceşte să ne bucurăm alături de cei care se bucură şi să plângem alături de cei care plâng.

Se cade dar să ne deschidem inima faţă de toţi săracii şi faţă de aceia care, din oricare pricină, pătimesc greu, după porunca care ne porunceşte să ne bucurăm alături de cei care se bucură şi să plângem alături de cei care plâng. Şi cum oameni suntem şi noi, se cade ca mai întâi de toate să oferim oamenilor contribuţia benevolă izvorâtă din iubirea bunătăţii, fie că ar avea ei nevoie de ea din pricina văduviei, fie din caza rămânerii fără părinţi, fie din cauza exilului, fie din cauza cruzimii stăpânilor, fie din cauza asupririi dregătorilor, fie din cauza lipsei de omenie a strângătorilor de biruri, fie din cauza crimelor fioroase ale tâlharilor, etc. şi dintre aceştia, mai vrednici de milă sunt cei care suferă dureri venite peste ei fără vina lor, decât cei obişnuiţi cu nenorocirile.

(Sfântul Grigorie Teologul, Despre iubirea de săraci, Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Suceava 2006, p.10)

De la același autor

Ultimele din categorie