Vrăjmașul cunoaște legile duhovnicești

Vrăjmaşul are cunoştinţă de dreptatea legii celei duhovniceşti şi, pentru aceasta, caută numai învoirea cea gânditoare.

Vrăjmaşul are cunoştinţă de dreptatea legii celei duhovniceşti şi, pentru aceasta, caută numai învoirea cea gânditoare. Pentru că aşa îl poate face pe cel robit lui, sau vinovat ostenelilor pocăinţei, sau prin lepădarea de pocăinţă, cu cele fără de voie năpădiri ale necazurilor, să-l necăjească pe el, şi încă uneori şi împotriva năpădirilor îl face să se lupte, ca atât aici să-i înmulţească durerile, cât şi întru ieşirea sufletului din pricina nerăbdării întru acestea să-l arate necredincios.

(Sfântul Marcu Pusnicul, Scrieri, Editura Egumenița, p. 194 )

De la același autor

Ultimele din categorie