Cum trebuie să se comporte creştinii la locul de muncă?

Creştinii iubitori de Hristos sunt datori să trăiască cu mare cinste şi corectitudine în societate. Ei nu trebuie să fie leneşi, lacomi, iubitori de averi, nici să se hrănească din furt. Ci să-şi întreţină viaţa şi familia din muncă cinstită, cum ne învaţă şi Sfânta Biserică. Iar acolo unde lucrează - acasă, pe câmp, la fabrică - creştinii trebuie să fie model în toate. Să fie blânzi, smeriţi, răbdători, tăcuţi şi să se roage neîncetat, rostind rugăciunea lui lisus şi orice alte rugăciuni scurte.

Munca şi dreptul la muncă sunt lăsate de Dunmezeu de la început prin porunca: Creşteti şi vă înmulţiţi şi stăpâniţi pământul (Facerea 1, 28). La fel zice şi Sfântul Apostol Pavel: Cel ce nu lucrează, nici să nu mănânce (II Tesaloniceni 3,10). Creştinii iubitori de Hristos sunt datori să trăiască cu mare cinste şi corectitudine în societate. Ei nu trebuie să fie leneşi, lacomi, iubitori de averi, nici să se hrănească din furt. Ci să-şi întreţină viaţa şi familia din muncă cinstită, cum ne învaţă şi Sfânta Biserică. Iar acolo unde lucrează - acasă, pe câmp, la fabrică - creştinii trebuie să fie model în toate. Să fie blânzi, smeriţi, răbdători, tăcuţi şi să se roage neîncetat, rostind rugăciunea lui lisus şi orice alte rugăciuni scurte. Apoi să nu înjure, să nu fure, să nu vorbească cuvinte de hulă, de osândire, de sminteală şi de desfrânare, cum vorbesc astăzi mai ales femeile, ştiind că, pentru orice păcat şi cuvânt deşert, fiecare va da socoteală în faţa lui Hristos. De asemenea, să nu aducă nici un lucru străin în casele lor, nici să cumpere lucruri de lux şi nefolositoare, în timp ce mulţi nu au cu ce trăi. Apoi, din osteneala lor să facă milostenie după putere, şi mila lui Dumnezeu le va binecuvânta casa, munca, viaţa şi sufletul.

(Arhimandrit Ioanichie Bălan, Călăuza ortodoxă în familie şi societate, Volumul II, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 1993, p. 134)

De la același autor

Ultimele din categorie