Acceptarea și împlinirea rolurilor specifice fiecăruia garantează armonia familiei

Ierarhia în familie a fost instituită de Dumnezeu. Bărbatul trebuie să fie capul ei şi să nu uite că a întreţine şi a păstra familia este o mare responsabilitate. Dacă el refuză această funcţie, va începe să se chinuiască şi nu-şi va mai putea găsi locul, iar soţia va începe şi ea să denatureze chipul ei adevărat.

În lume există o ierarhie. Soţul se poate mântui prin soţie, dacă ea îşi ştie locul. Ea trebuie să fie mai smerită decât cel mai smerit bărbat. Numai aşa se mântuieşte. Soţul se mântuieşte prin simplul fapt că soţia îl impune drept cap al familiei, chiar dacă el refuză. O familie va rezista atât timp cât bărbatul va fi capul ei, iar femeia trebuie „să se teamă de bărbat” (Efeseni 5, 33). În zilele noastre, există foarte multe femei energice, care întreţin familia şi încearcă să o conducă. Observăm că, în majoritatea cazurilor, asemenea familii au un sfârşit tragic: bărbatul cade în ispite, devine beţiv sau părăseşte familia.

Ierarhia în familie a fost instituită de Dumnezeu. Bărbatul trebuie să fie capul ei şi să nu uite că a întreţine şi a păstra familia este o mare responsabilitate. Dacă el refuză această funcţie, va începe să se chinuiască şi nu-şi va mai putea găsi locul, iar soţia va începe şi ea să denatureze chipul ei adevărat.

A se mântui prin cineva înseamnă a păstra această ierarhie, când soţia trebuie să se simtă ocrotită alături de soţ, iar bărbatul alături de soţie, ca în rai. Toţi trebuie să ne împlinim rolul în familie şi, mărturisind aceasta, să ajutăm pe aproapele nostru să îşi găsească locul său. Bineînţeles că nu vor lipsi nici rugăciunile soţilor unul pentru altul.

(Pr. Evghenie Şestun, Familia Ortodoxă, Editura Sofia, pp. 36-37)

De la același autor

Ultimele din categorie