„Modelul sovietic al raporturilor dintre Biserică şi stat în România anilor 1948-1964“

17 Martie 2017 15:45 Educaţie
 

Marţi, 14 martie 2017, în amfiteatrul T24 al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi a avut loc o nouă şedinţă a Cercului de Istorie Bisericească „Arhiereu Narcis Creţulescu“. Întâlnirea a făcut parte din seria „Fragmente ale istoriei Bisericii Ortodoxe Române în perioada comunistă“.

Raportarea la această epocă nu a fost întâmplătoare, în condiţiile în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca anul 2017 să fie dedicat omagierii Patriarhului Justinian şi mărturisitorilor Bisericii Ortodoxe Române din anii de tristă amintire a regimului comunist.

În prezenţa a numeroşi studenţi şi a decanului facultăţii -  pr. prof. univ. dr. Ion Vicovan, Lucian Corduneanu, student în anul al III-lea la Facultatea de Istorie şi absolvent al studiilor de licenţă şi master la Facultatea de Teologie, a susţinut comunicarea cu titlul „Modelul sovietic al raporturilor dintre Biserică şi stat în România anilor 1948-1964“. Expunerea acestuia a arătat detaliat modul în care Biserica Ortodoxă Rusă a avut de suferit în urma instaurării regimului bolşevic la cârma Rusiei. Analizând şi situaţia Bisericii Ortodoxe Române în prima parte a perioadei comuniste, comunicantul a concluzionat că aici statul nu a persecutat Biserica în scopul lichidării, ci doar a suprimat rolul social al acesteia, activitatea fiindu-i redusă la oficierea serviciilor religioase în interiorul locaşelor de cult. Cu alte cuvinte, statul, autodeclarat ateu (laic), a pus capăt aşa-numitei „simfonii bizantine“ cu Biserica. Aceasta, în schimb, a păstrat acelaşi mod de raportare la autoritatea statală, conformându-se directivelor guvernamentale şi încercând să-şi conserve poziţia în noul cadru legal.

În cadrul şedinţei, părintele decan a luat hotărârea ca tema să fie discutată şi în şedinţele următoare ale cercului, dată fiind complexitatea ei, dar şi actualitatea dezbaterii acestui subiect la nivelul societăţii româneşti. Seara s-a încheiat cu o scurtă dezbatere şi cu intonarea imnului „Cuvine-se cu adevărat“. (Drd. Ionel Moldovan)

Ultimele din categorie