Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” - ediţia a V-a

12 Noiembrie 2015 12:13 Arhiepiscopia Iaşilor
 

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Centrul de Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae Dacoromanorum”, Asociaţia de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România și Institutul de Filologie Română „A. Philippide” organizează în perioada 12-14 noiembrie 2015 Simpozionul Internaţional „Explorări în tradiţia biblică românească şi europeană” - ediţia a V-a.

Programul evenimentului:

Joi, 12 noiembrie 2015

Orele 9.00-13.30

Deschiderea lucrărilor simpozionului

Aula „Mihai Eminescu”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

9.00-10.00 Alocuţiuni

Prof. dr. Vasile IŞAN, Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. dr.  Codrin  Liviu  CUŢITARU,  Decanul  Facultăţii  de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. dr. Volker SCHUPP, fost rector al Universităţii din Freiburg

Acad. prof. dr. Viorel BARBU, fost rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. dr. Elsa LÜDER, membru fondator al proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum - Biblia 1688, Universitatea din Freiburg

Prof. dr. Gheorghe POPA, fost rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof. dr. Dumitru OPREA, fost rector al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Prof.  dr.  Andrei  HOIŞIE,  Directorul  Editurii  Universităţii  „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

10.00-10.40

Prof. dr. Eugen MUNTEANU, Directorul Centrului de Studii Biblico-Filologice

„Monumenta linguae Dacoromanorum”:

Încheierea proiectului Monumenta linguae Dacoromanorum - Biblia 1688.

Un bilanţ

 

10.40-11.00 Intermezzo muzical

Microrecital de lieduri. Interpretează soprana Crăiţa ROBU, la pian, Dragoş Andrei CANTEA.

 

11.15-13.30 Masă rotundă

Monumenta linguae Dacoromanorum - Biblia 1688.

Semnificaţii ale unui proiect cultural major

Participanţi: prof. dr. Gheorghe CHIVU (Universitatea din Bucureşti, m.c. al Academiei Române), prof. dr. Rodica ZAFIU (Universitatea din Bucureşti), prof. dr. pr. Gheorghe POPA (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), prof. dr. Eugen MUNTEANU (moderator).

 

Orele 15.00-18.30

Comunicări în plen

Aula „Mihai Eminescu”

15.00-15.45 Prof. dr. Michael METZELTIN  (Academia Austriacă de Ştiinţe), Stilistica biblică după Biblia din 1688 (Regum I)

15.45-16.30 Prof. dr. Carla FALLUOMINI (Universitatea din Torino), La Bibbia gotica e il suo valore come testimone biblico

17.00-17.45 Prof. dr. Georg A. KAISER (Universitatea din Konstanz), Zur Verwendung von Bibelübersetzungen in der (romanistischen) Sprachwissenschaft

17.45-18.30 Prof. dr. Eugen MUNTEANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Xenisme în Ms. 45: tipologie, dinamică (inter)textuală

 

Vineri, 13 noiembrie 2015

Orele 9.00-13.30

Problematica filologică

Sala „Ferdinand”

Moderator: Prof. dr. Eugen MUNTEANU Secretar: Dr. Ina ARAPI

9.00-9.30 Dr. Vladimir AGRIGOROAEI (Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale (Poitiers) / Università degli studi di Verona), À propos de la tradition manuscrite du Psautier rimé en ancien français : le manuscrit de Londres, British Library, Harley 4070

9.30-10.00 Dr. Ina ARAPI (Universitatea din Viena), Originea termenilor creştini în Liturghierul lui Gjon Buzuku (1555)

10.00-10.30 Dr. Mihaela MARIN (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române), Aspecte conceptuale şi lexicale ale muncii în textele biblice

10.30-11.00 Dr. Lucia-Gabriela MUNTEANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Concluzii selective referitoare la sintaxa textului din Ms. 45, prima traducere integrală a Vechiului Testament în limba română (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită”)

11.30-12.00 Prof. dr. hab. Iraida CONDREA (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău), Adresarea în textul religios: aspecte   lexico-pragmatice

12.00-12.30 Drd. Gabriela-Florentina BÎRSAN (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Particularităţi ale lexicului inserţiilor biblice din Albina (Ms. BAR 1357) în comparaţie cu citatele corespunzătoare din Biblia de la Bucureşti din 1688

12.30-13.00 Drd. Ioan MIHALCEA (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Preliminarii la o cercetare sistematică a paremiologiei biblice în limba română

13.00-13.30 Dr. Daniel CHIU (Logos Christian Academy Chicago), Starea creştinismului daco-roman prin prisma izvoarelor lingvistice: terminologia creştină română – origini şi semnificaţie

Vineri, 13 noiembrie 2015

Orele 9.00-13.30

Hermeneutică biblică

Sala „G. Ivănescu”

Moderator: Lect. dr. Emanuel CONŢAC Secretar: Drd. Ioan MIHALCEA

9.00-9.30 Lect. dr. Ciprian-Flavius TERINTE (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti), Isaia 14:12-15 – o descriere a căderii lui Lucifer?

9.30-10.00 Lect. dr. Marian VILD (University of Bucharest), Kairos, Chronos and Aion – time and eternity in Pauline eschatology

10.00-10.30 Lect. dr. Laurenţiu MOŢ (Adventist Theological Institute, Cernica), Hastening the Parousia in Romanian Translations of 2 Peter 3:12

10.30-11.00 Lect. dr. Iulian FARAOANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Originalitatea simbolismului cetăţii în  Apocalipsă

11.30-12.00 Lect. dr. Emanuel CONŢAC (Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti), Swimming against the Tide: The 1648 NT and the Pauline authorship of the Epistle to the Hebrews

12.00-12.30 Conf. dr. Nicolae Viorel MOŞOIU (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Morphè theou¯ /morphè doúlou (Filip. 2,6-7), morphoth¯e (Gal. 4,19) – hapax legomena cu implicaţii doctrinare majore

12.30-13.00 Lect. dr. Ion-Sorin BORA (Universitatea din Craiova), Noi abordări isagogice asupra Epistolei către Filipeni

13.00-13.30 Conf. dr. hab. Silviu LUPAŞCU (Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi), Natura sacrificială a idealului teocratic ebraic: revolta împotriva Romei (66-70 d. H.). Un comentariu despre Matei 24, 2; Marcu 13, 2; Luca 21, 6

Vineri, 13 noiembrie 2015

Orele 15.00-20.00

Problematica filologică şi traductologică

Sala „Ferdinand”

Moderator: Lect. dr. Octavian GORDON Secretar: Dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU

15.00-15.30 Drd. Łukasz KRZYSZCZUK (Universitatea din Wrocław), In medio duorum animalium cognosceris (Habacuc 3:2). Boul şi măgarul în exegeza Sfântului Ieronim

15.30-16.00 Drd. Teodor BRAŞOVEANU (KU Leuven), The dýnamis of Sin. 1 Corinthians 15,56 Revisited

16.00-16.30 Conf. dr. Constantin OANCEA (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Hosea 4 in the Romanian Bible Editions of the 20th Century

16.30-17.00 Asist. dr. Paul Cezar HÂRLĂOANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Un personaj-cheie la nunta din Cana

17.30-18.00 Drd. Dora VĂETUŞ (Universitatea din Bucureşti), II Timotei 4:3 – dificultăţi de traducere a pasajului în limba română

18.00-18.30 Drd. Călin POPESCU (Universitatea din Piteşti), Diferenţele dintre versiunea Cornilescu a Psalmilor şi Psaltirea de linie ortodoxă

18.30-19.00 Dr. Ana BOBU (Şcoala „Alexandru Ioan Cuza” Roman), Hermeneutica termenului biblic dragoste

19.00-19.30 Dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Despre traducerea şi tipărirea Bibliei de la Blaj (1795)

19.30-20.00 Dr. Daniela-Luminiţa TELEOACĂ (DOBRE) (Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române), Metafora biblică în textul modern al rugăciunii creştine de cult ortodox: continuitate vs inovaţie

Vineri, 13 noiembrie 2015

Orele 15.00-19.30

Istoria receptării textelor sacre

Sala „G. Ivănescu”

Moderator: Prof. dr. Ioana COSTA Secretar: Dr. Ana-Maria GÎNSAC

15.00-15.30 Prof. dr. Ioana COSTA (Universitatea din Bucureşti), Un cărturar creştin la Curtea othmană

15.30-16.00 Conf. dr. Ana GHILAŞ (Universitatea de Stat din Moldova, Chişinău), Dimensiunea religioasă a poeziei basarabene

16.00-16.30 Drd. Bogdan Ioan ANISTOROAEI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Tematica veterotestamentară în „imnele” lui Ioan Alexandru

16.30-17.00 Dr. Ana-Maria GÎNSAC  (Universitatea  „Alexandru  Ioan  Cuza”  din  Iaşi), Premise metodologice pentru realizarea unui dicţionar de nume proprii din versiunile româneşti ale Bibliei

17.30-18.00 Prof. dr. Lucia CIFOR (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Posibile influenţe ale hermeneuticii biblice asupra poe(ma)ticii eminesciene. Alegorie  şi alegoreză

18.00-18.30 Lect. dr. Valeriu GHERGHEL (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), „Ubi sunt” în literatura modernă

18.30-19.00 Lect. dr. Vasile CHIRA (Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu), Hegel şi Biblia

19.00-19.30 Dr. Cristian UNGUREANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Toponime biblice din scrieri din Evul Mediu italian în traduceri româneşti

Sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Orele 9.00-13.30

Problematica filologică.

Istoria receptării textelor sacre

Sala III.12

Moderator: Cercet. şt. pr. I dr. Mioara DRAGOMIR Secretar: Dr. Iosif CAMARĂ

9.00-9.30 Dr. Mădălina UNGUREANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Probleme legate de transpunerea unor nume proprii biblice în texte româneşti premoderne

9.30-10.00 Lect. dr. Octavian GORDON (Universitatea din Bucureşti), A binecuvânta şi binecuvântare în limbajul bisericesc. De la Biblia lui Şerban până astăzi

10.00-10.30 Cercet. şt. pr. I dr. Mioara DRAGOMIR (Institutul de Filologie Română „A. Philippide” din Iaşi), Creativitatea lexicală ca marcă a limbii din textele mitropolitului Dosoftei (aposcorachinţă, nelutatec, nelutăticie) – traducătorul Hronografului den începutul lumii, Nicolae Milescu Spătarul

10.30-11.00 Dr. Iosif CAMARĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Câteva observaţii asupra lexicului rugăciunii Tatăl nostru în limba română

11.30-12.00 Lect. dr. Dinu BALAN (Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava), Creştinism sau antisemitism? Relaţia dintre religia creştină şi iudaism în publicistica lui I. Al. Brătescu-Voineşti

12.00-12.30 Dr. Andrei SĂLĂVĂSTRU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), The Biblical Origins of the „Body Politic”: Saint Paul’s Corporal Analogies in Medieval and Early Modern Political Thought

12.30-13.00 Asist. dr. Mirela RADU (Universitatea „Titu Maiorescu”), Între epistemologie şi religie

13.00-13.30 Asist. dr. Paula-Andreea ONOFREI (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Motivul ascensiunii abordat interdisciplinar

Sâmbătă, 14 noiembrie 2015

Orele 9.00-13.30

Hermeneutică biblică.

Istoria receptării textelor sacre

Sala „G. Ivănescu”

Moderator: Dr. Ovidiu SFERLEA Secretar: Drd. Ioan MIHALCEA

9.00-9.30 Drd. Mirel M. GĂLUŞCĂ (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Texte mesianice vechitestamentare în exegeza Sfântului Ioan Gură de Aur

9.30-10.00 Lect. dr. Eusebiu BORCA  (Centrul Universitar Nord, Baia Mare), Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur la Cartea Facerii – model de exegeză biblică

10.00-10.30 Prof. dr. Ştefan Lucian MUREŞANU (Universitatea „Hyperion” din Bucureşti), Journey in Arsenie Boca’s Biblical Hermeneutics

10.30-11.00 Dr. Francisca Simona KOBIELSKI (Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice), Simbolul de credinţă, Profesiunea de credinţă, Mărturisirea de credinţă, Crezul în viziunea Papei Benedict al XVI-lea

11.30-12.00  Asist.  dr.  Cosmin  Daniel  PRICOP  (Universitatea  din Bucureşti), Aprofundare sau alterare? Dinamica receptării textului biblic în imnografia ortodoxă

12.00-12.30 Dr. Alexandru IONIŢĂ (Centrul de Cercetare Ecumenică / Universitatea Lucian Blaga din Sibiu), Locul Bibliei în Ritul Bizantin: ce putem învăţa la 50 de ani după Conciliul Vatican II despre raportul dintre Biblie şi Liturghie

12.30-13.00 Lect. dr. Cătălin VATAMANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), The „Daughter Zion” imagery in the Old Testament

13.00-13.30 Drd. Claudiu LEFTER (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi), Sfânta Scriptură în teologia pr. prof. Dumitru Stăniloae

13.30-14.00 Închiderea lucrărilor Simpozionului, Sala III.12, Adunarea Generală a Asociaţiei de Filologie şi Hermeneutică Biblică din România

Comitetul ştiinţific

Prof. dr. Eugen MUNTEANU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, preşedinte)

Prof. dr. Andrei PLEŞU (Colegiul „Noua Europă”, Bucureşti) Prof. dr. Gheorghe CHIVU (Universitatea din Bucureşti)

Prof. dr. Ioana COSTA (Universitatea din Bucureşti)

Prof. dr. Rodica ZAFIU (Universitatea din Bucureşti) Prof. dr. Mihai MORARU (Universitatea din Bucureşti)

Prof. dr. Mihaela PARASCHIV (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Conf. dr. Adrian MURARU (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)

Conf. dr. Wilhelm TAUWINKL (Universitatea din Bucureşti)

Dr. Dragoş BAHRIM (Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Vasile cel Mare”, Iaşi)

 

Comitetul de organizare

Dr. Iosif CAMARĂ, asistent de cercetare

Dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU, cercetător şt.

Dr. Mioara DRAGOMIR, cercetător şt. pr. I

Dr. Ana-Maria GÎNSAC, cercetător şt. III

Dr. Mădălina UNGUREANU, cercetător şt. III

Ultimele din categorie