Consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Vaslui

18 Septembrie 2016 20:26 Constantin Ciofu Episcopia Huşilor

Profesorii de religie din judeţul Vaslui s-au reunit sâmbătă, 17 septembrie 2016, la sediul Protoieriei Vaslui. Cu acest prilej s-a prezentat raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016 şi s-au făcut recomandări pentru perioada următoare. 

În sala de şedinţe a Protopopiatului Vaslui, a avut loc sâmbătă, 17 septembrie 2016, consfătuirea profesorilor de religie din judeţul Vaslui. Evenimentul s-a bucurat de participarea prof. Vasile Timiş, inspector general pe disciplina religie în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Delegatul Preasfinţitului Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor, a fost părintele Cosmin Gubernat, consilier social-misionar în cadrul Centrului eparhial Huşi. Prof. Monica Mocanu, inspector pe disciplina religie în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, a prezentat raportul de activitate pentru anul şcolar 2015-2016, programele şi manualele şcolare, portofoliul profesorului de religie, concursurile şi olimpiadele şcolare, fiind stabilite activităţile metodice pentru anul şcolar 2016-2017. „Raportul expus conţine activitatea de inspecţie şcolară ca formă de îndrumare şi control. În urma constatărilor, s-au făcut recomandări legate de folosirea metodelor activ-participative şi îmbinarea armonioasă a acestora şi a mijloacelor didactice. De asemenea, au fost încurajaţi şi implicaţi elevii în procesul instructiv-educativ“, a menţionat prof. Monica Mocanu. Dintre priorităţile educaţiei pentru anul şcolar 2016-2017, s-au prezentat următoarele: cunoaşterea şi respectarea programelor şcolare, conceperea demersului didactic din perspectiva atingerii competenţelor specifice, alternarea metodelor didactice şi a firmelor de activitate, abordare interdisciplinară, colaborare cu familia şi Biserica şi implicarea acestora în procesul instructiv-educativ în susţinerea predării disciplinei.

Relaţia profesor de religie-elev, înrădăcinată în creştinism

Inspectorul general Vasile Timiş a pus accent pe importanţa orei de religie, prezentând cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ, evidenţiind că avem un sistem de predare a disciplinei bine structurat. Domnia sa a îndemnat cadrele didactice să vadă în elevi „chipul şi asemănarea lui Dumnezeu“. „În centrul activităţii de predare-învăţare şi evaluare este importantă valorificarea lucrărilor elevilor, lucru posibil în gestionarea orei. Relaţia profesor de religie-elev/ucenic este adânc înrădăcinată în creştinism, elevul trebuind să înţeleagă importanţa Liturghiei de după Liturghie, căci o trăire convertită în trăire ne schimbă pe noi şi schimbă lumea“, a spus prof. Vasile Timiş. Parintele consilier Cosmin Gubernat a transmis binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Corneliu, dar şi îndemnul de a păstra o relaţie vie cu preoţii duhovnici şi cu preoţii de parohie, deoarece Dumnezeu lucrează atât în Biserică, cât şi în actul didactic. „Mulţumesc colegilor pentru dragostea cu care îşi împlinesc misiunea. Le doresc putere de muncă, răbdare, dragoste şi multe realizări în noul an şcolar“, s-a exprimat prof. Monica Mocanu.

De la același autor

Ultimele din categorie