Părinții, direct răspunzători de sufletele pruncilor

 

Dumnezeu caută sufletele credincioase Lui până la capăt şi mult har se va revărsa peste acei părinţi care vor reuşi să-şi educe astfel copiii.

Sfântul Antonie cel Mare spunea: „De aproapele nostru depind viaţa şi moartea sufletului nostru”. Dar, în slujirea aproapelui există o anumită ordine. Cei mai apropiaţi pentru părinţi sunt, în primul rând copiii şi grija pentru educaţia lor.

Cu alte cuvinte, pentru părinţi cea mai importantă problemă este să-şi educe copiii în aşa fel, încât ei să devină creştini adevăraţi şi să-şi dedice viaţa lui Dumnezeu, spre a-L sluji cu râvnă pe acele căi pe care El le va rândui. Dumnezeu caută sufletele credincioase Lui până la capăt şi mult har se va revărsa peste acei părinţi care vor reuşi să-şi educe astfel copiii.

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Cine este nepăsător faţă de copiii săi, deşi în celelalte este râvnitor, acela va fi pedepsit aspru pentru acest păcat. Toate trebuie lăsate la o parte şi, în primul rând, să fie grija pentru copii, pentru a-i educa: «întru învăţătură şi cercetarea Domnului» (Efeseni 6,4)”.

(Nikolaj Evgrafovich Pestov, Cum să ne creștem copiii: calea spre desăvârșita bucurie, traducere din limba rusă de Lucia Ciornea, Editura Sophia, București, 2005, pp. 11-12)

De la același autor

Ultimele din categorie