Să păstrăm cu orice preţ pacea famili­ei

Dacă soţul mani­festă cavalerism, iar soţia - dragoste şi supunere, aceasta va şterge toate contradicţiile şi greutăţile care stau în calea unirii lor duhovniceşti.

Dacă soţii, în mod conştient, îşi iau sarci­na de a păstra cu orice preţ pacea famili­ei, dacă îşi cruţă unul altuia sentimentele, dacă se străduie să fie tandri şi delicaţi; dacă soţul mani­festă cavalerism, iar soţia - dragoste şi supunere, aceasta va şterge toate contradicţiile şi greutăţile care stau în calea unirii lor duhovniceşti, sufle­teşti şi trupeşti. Se înţelege, acesta este idealul, pe când viaţa ne arată adeseori cu totul alte lec­ţii...

Dar dacă această înălţime este un dat şi exis­tă în mintea şi în inima soţilor ortodocşi şi soţii­lor ortodoxe, viaţa intră treptat în albia căutată. Dacă există doar exaltare romantică şi atracţie fizică (chiar dacă aceasta este acoperită de discu­ţii pe teme religioase), bineînţeles că sunt inevi­tabile crizele, diferendele, dramele, pe care dea Domnul ca tineretul nostru să le depăşească şi să le înlăture cu ajutorul Bisericii, al unui duhovnic înţelept, fără amestecul dăunător al părinţilor - pe scurt, cu împreună-lucrarea harului dumne­zeiesc. (Protoiereul Artemie Vladimirov)

(Cum să întemeiem o familie ortodoxă: 250 de sfaturi înțelepte pentru soț și soție de la sfinți și mari duhovnici, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Editura Sophia, București, 2011, p. 87)

De la același autor

Ultimele din categorie