Catedrala Svetiţhoveli (Stâlpul făcător de viaţă) - Georgia