Troparul Noulul Sfințit Mucenic Filumen

29 Noiembrie

Pe Cel împreună fără de început Ieșit din insula Cipru, ai venit la Sion, mucenicind la fântâna lui Iacov și primind tăierea capului și a degetelor. Iar cortul tău Hristos făcându-l nestricăcios, l-a arătat fântână de bogate daruri și felurite tămăduiri, sfinte sfințite mucenice Filumen.