Viaţa Sfântului Apostol Achila

S-a născut în Pont (Asia Mică) şi era iudeu de neam. A avut ocupaţia de ţesător de corturi. Sfântul Apostol Pavel l-a botezat şi l-a învrednicit a fi propovăduitor al cuvântului Domnului Hristos. Biserica Mântuitorului l-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Râvna pentru cele sfinte a fost împodobite cu darul arhieriei, ca episcop în Heracleea Pontului. Faptele Apostolilor istorisesc cum a ajuns din Roma la Corint şi cum a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavel. Astfel, Acvila venise de curând din Italia, împreună cu soţia sa Priscila, în urma poruncii împăratului Claudiu (41-54) ca toţi iudeii să plece din Roma (Faptele Apostolilor 18, 1-4). Sfântul Pavel a găzduit la cei doi şi a lucrat împreună cu ei corturi. După ce au fost botezaţi de Sfântul Pavel, Acvila şi Priscila au devenit ucenici zeloşi, însoţindu-l pe apostol în Efes. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel trimite salutări ucenicilor săi Acvila şi Priscila: „Îmbrăţişaţi pe Priscila şi Acvila, împreună-lucrători cu mine în Hristos Iisus, care şi-au pus grumazul lor pentru viaţa mea şi cărora nu numai eu le mulţumesc, ci şi toate Bisericile dintre neamuri, şi Biserica din casa lor” (Faptele Apostolilor   16, 3-5). După adormirea împăratului Claudiu iudeii au căpătat libertate şi au avut posibilitatea de a reveni la Roma. Acvila şi Priscila s-au întors şi ei la Roma, dar pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece Sfântul Apostol Pavel l-a trimis pe Acvila l-a trimis la Efes să îl ajute pe Timotei la propovăduire. După aceea, l-a pus episcop în cetatea Heracleea din Pont. Apoi, a predicat cuvântul Mântuitorului Hristos în Ahaia, în Asia Mică şi în Pont şi mai ales în Corint, în Efes şi în Heracleea. El a convertit pe păgâni la creştinism, a sfărâmat mulţi idoli şi ridicat multe biserici, hirotonind şi preoţi după trebuinţă. În misiunea sa episcopul Acvila a fost ajutat foarte mult de soţia lui Priscila. Râvna lor pentru cele sfinte n-a fost lipsită de încercări, necazuri, iar în cele din urmă cei doi au suferit moarte martirică în timpul celei dintâi prigoane împotriva creştinilor.

 

Citește alte articole despre: credinţa, apostol, evanghelie, propovăduire

Ultimele din categorie