Viața Sfântului Apostol Achila

S-a născut în Pont (Asia Mică) și era iudeu de neam. A avut ocupația de țesător de corturi. Sfântul Apostol Pavel l-a botezat și l-a învrednicit a fi propovăduitor al cuvântului Domnului Hristos. Biserica Mântuitorului l-a numărat în ceata celor 70 de apostoli. Râvna pentru cele sfinte a fost împodobite cu darul arhieriei, ca episcop în Heracleea Pontului.

Faptele Apostolilor istorisesc cum a ajuns din Roma la Corint și cum a cunoscut pe Sfântul Apostol Pavel. Astfel, Acvila venise de curând din Italia, împreună cu soția sa Priscila, în urma poruncii împăratului Claudiu (41-54) ca toți iudeii să plece din Roma (Faptele Apostolilor 18, 1-4). Sfântul Pavel a găzduit la cei doi și a lucrat împreună cu ei corturi. După ce au fost botezați de Sfântul Pavel, Acvila și Priscila au devenit ucenici zeloși, însoțindu-l pe apostol în Efes. În Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel trimite salutări ucenicilor săi Acvila și Priscila: „Îmbrățișați pe Priscila și Acvila, împreună-lucrători cu mine în Hristos Iisus, care și-au pus grumazul lor pentru viața mea și cărora nu numai eu le mulțumesc, ci și toate Bisericile dintre neamuri, și Biserica din casa lor” (Faptele Apostolilor   16, 3-5).

După adormirea împăratului Claudiu iudeii au căpătat libertate și au avut posibilitatea de a reveni la Roma. Acvila și Priscila s-au întors și ei la Roma, dar pentru o scurtă perioadă de timp, deoarece Sfântul Apostol Pavel l-a trimis pe Acvila l-a trimis la Efes să îl ajute pe Timotei la propovăduire. După aceea, l-a pus episcop în cetatea Heracleea din Pont. Apoi, a predicat cuvântul Mântuitorului Hristos în Ahaia, în Asia Mică și în Pont și mai ales în Corint, în Efes și în Heracleea. El a convertit pe păgâni la creștinism, a sfărâmat mulți idoli și ridicat multe biserici, hirotonind și preoți după trebuință.

În misiunea sa episcopul Acvila a fost ajutat foarte mult de soția lui Priscila. Râvna lor pentru cele sfinte n-a fost lipsită de încercări, necazuri, iar în cele din urmă cei doi au suferit moarte martirică în timpul celei dintâi prigoane împotriva creștinilor.

Citește alte articole despre: credinţa, apostol, evanghelie, propovăduire

Ultimele din categorie