Şedinţe preoţeşti în şase protopopiate din MMB

În Arhiepiscopia Iaşilor s-au reunit ieri preoţii din cinci protopopiate, iar în Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului a fost şedinţă la Sascut. Pe lângă Problemele administrative, la şedinţele preoţeşti s-au susţinut referate pe tema Anului omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii, propus pentru 2011 de Patriarhia Română.

La Biserica "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" - Bărboi din Iaşi a avut loc ieri întrunirea lunară cu preoţii. Tema cu titlul "Taina Sfântului Botez, dogmele şi canoanele ortodoxe. Abateri şi privire interconfesională" a fost susţinută de pr. Teodor Ghiba. Apoi au fost prezentate comunicările şi dispoziţiile venite de la Centrul eparhial Iaşi şi de la Cancelaria Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. "Un alt punct al discuţiei a fost programul liturgic şi filantropic pentru perioada sărbătorilor pascale", a declarat pentru Radio TRINITAS pr. Constantin Andrei, protopop al Protopopiatului Iaşi 1.

La sediul Protopopiatului Iaşi 2 a avut loc ieri conferinţa lunară cu preoţii, în cadrul căreia pr. Ciprian Dumitrache de la parohia Cozmeşti a susţinut referatul cu tema "Rânduieli ale cultului ortodox specifice Postului Mare". "Tema a arătat că Postul Paştilor, prin slujbele sale specifice, este o şcoală a pocăinţei. Fiecare creştin este chemat an de an să-şi adâncească credinţa şi să-şi schimbe viaţa. Postul este un pelerinaj către izvoarele credinţei ortodoxe, o redescoperire a felului ortodox de a fi", a amintit pr. Vilie Doroşincă, protopop al Protopopiatului Iaşi 2, care a remarcat că în cadrul întrunirii preoţeşti au fost făcute mai multe îndrumări cu privire la programul liturgic din Săptămâna Patimilor.

Despre botezul copiilor avortaţi

Tot ieri s-au reunit preoţii din cadrul Protopopiatului Piatra Neamţ. În prima parte a şedinţei, pr. Nicolae Dăscălescu de la parohia Vlădiceni a prezentat lucrarea "Sfântul Botez, inovaţii şi abateri. Îndreptarea lor". Au urmat intervenţii pe marginea temei, iar în partea a doua a şedinţei s-au prezentat mai multe dispoziţii de la Centrul eparhial Iaşi.

Conferinţa administrativă din Protopopiatul Târgu Neamţ a avut ca temă "Arătările Domnului Hristos după Înviere" şi a fost susţinută de pr. Andrei Cucoş de la parohia Valea Albă. "Fiind cu toţii aproape de vârful Golgotei în acest urcuş duhovnicesc pe calea postului, părintele Cucoş a reuşit să ne prezinte valoarea pe care o are Învierea în viaţa noastră", a declarat pr. protopop Ioan Dogariu.

În Protopopiatul Roznov, tema propusă pentru şedinţa lunară cu preoţii, "Sfânta Taină a Cununiei", a fost susţinută de pr. Cristian Mihai de la parohia Costişa. După cum ne-a relatat pr. Vasile Ţoc, protopop al Protopopiatului Roznov, au fost oferite mai multe îndrumări preoţilor prezenţi pentru buna derulare a activităţii pastoral-misionare în parohii.

Preoţii din Protopopiatul Sascut s-au reunit ieri în şedinţă lunară. După cum ne-a relatat pr. Ioan Negoiţă, protopop al Protopopiatului Sascut, tema cu titlul "Botezul - corectitudine şi inovaţii în practica liturgică" a fost susţinută de pr. Marian Cojocaru de la parohia Măldărăşti, care a subliniat importanţa săvârşirii Tainei Sfântului Botez după rânduială canonică. "Botezul se săvârşeşte în numele Sfintei Treimi, pe baza practicii şi a normelor canonice, prin întreită afundare în apă. Este condamnabilă practica unor preoţi de a "boteza" copiii avortaţi, ca un fel de curăţire a conştiinţei părinţilor ce au săvârşit păcatul pruncuciderii, pentru că Sfintele Taine se aplică doar persoanelor vii, şi nu trupurilor lipsite de viaţă", a spus pr. protopop Ioan Negoiţă.

De la același autor

Ultimele din categorie