Mitropolia din Nürnberg la ceas aniversar - 20 de ani de slujire jertfitoare pentru românii din diasporă

Între evenimentele care au marcat istoria diasporei româneşti din Europa Occidentală, după Revoluţia din decembrie 1989, se numără şi alegerea şi instalarea IPS Părinte Serafim Joantă, pe atunci Episcop vicar al Mitropoliei Ardealului, ca Mitropolit al Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania, Europa Centrală şi de Nord. Pe data de 5 iunie 1994, la München, IPS Părinte Serafim era instalat în demnitatea de Mitropolit, eveniment de la care se împlinesc acum 20  de ani.

Istoria diasporei ortodoxe române, constituită în apusul Europei, în special, după cel de-al Doilea Război Mondial, este prezentată şi cunoscută, după cum afirma pr. acad. prof. dr. Mircea Păcurariu, « prea puţin şi de multe ori în mod denaturat, chiar tedenţios » (Cuvânt înainte semnat de pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, la cartea pr. dr. Mircea Basarab, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Cluj-Napoca 2011, p. 10).

După retragerea IPS Arhiepiscop Adrian la data de 30 aprilie 1992, Patriarhia Română a dorit să lase reorganizarea diasporei române pe seama parohiilor din străinătate, pentru a nu mai putea fi acuzată de imixtiuni politice din partea statului român. Între aceste măsuri se număra şi alegerea unui nou ierarh pe seama parohiilor din diasporă. Astfel, la cererea unui grup de 7 preoţi din Germania, împreună cu parohiile lor, Sinodul Bisericii noastre acorda binecuvântarea pentru organizarea unei eparhii cu titulatura de « Mitropolia Ortodoxă Română pentru Germania şi Europa Centrală », prin adresa din nr. 436 din 11 februarie 1993. Ales Mitropolit în Adunarea eparhială de la Aachen (16 octombrie 1993), IPS Părinte Serafim a fost confirmat de către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române în şedinţa din 12 ianuarie 1994, hotărâre comunicată parohiilor din străinătate prin adresa 7878 din 1994.

În şedinţa sa din 22-23 martie 1994, Sfântul Sinod a stabilit jurisdicţia Mitropoliei Ortodoxe Române pentru Germania şi Europa Centrală asupra parohiilor ortodoxe române din Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Finlanda şi Danemarca, hotărâre care « marca sfârşitul procesului de înfiinţare a Mitropoliei » (Mircea BASARAB, Mitropolia Ortodoxă Română a Germaniei, Europei Centrale şi de Nord, Cluj-Napoca 2011, p. 137).

Instalarea IPS Mitropolit Serafim a avut loc la München, la data de 5 iunie 1994, în biserica «Sf. Luca», o biserică evanghelică construită între 1893 – 1896, după planurile arhitectului Albert Schmidt. Delegaţia Patriarhiei Române, care a luat parte la instalare, a fost condusă de către PF Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Din delegaţie a mai făcut parte şi IPS Părinte Mitropolit Teofan, pe atunci Episcop vicar patriarhal. 57 de preoţi, personalităţi din ţară şi străinătate şi peste 1000 de credincioşi au luat parte la slujba de instalare. La eveniment au participat şi autorităţi de stat şi bisericeşti din Bavaria.

Începută în condiţii materiale mai mult decât modeste, activitatea IPS Serafim Joantă, a ajuns la 20 de ani, reprezentând o perioadă marcată de multe sacrificii, dar şi de multe împliniri. Spaţiul dedicat acestui articol fiind unul restrâns, ne permitem să amintim doar câteva din aceste realizări.

Până la alegerea şi instalarea IPS Iosif ca Mitropolit pentru Mitropolia Ortodoxă Română pentru Europa Occidentală şi Meridională (în 1998), în calitate de locţiitor (locum tenens), IPS Părinte Mitropolit Serafim a purtat de grijă românilor ortodocşi din 15 ţări occidentale. Neavând un sediu episcopal, o catedrală, iar parohiile fiind puţine şi divizate, munca IPS Serafim a fost una extrem de dificilă. Primul sediu al Mitropoliei a fost la Institutul oriental (Ostkirchliches Institut) de la Regensburg, până în anul 1999. În acest an a fost cumpărată o biserică evanghelică la Nürnberg, împreună cu clădirile aferente. Biserica a fost reconstruită şi amenajată, fiind apoi pictată, devenind catedrală mitropolitană din anul 2000, iar clădirile aferente sediul Mitropoliei. Biserica mitropolitană a fost sfinţită de către PF Părinte Patriarh Teoctist în anul 2006, însoţit de mai mulţi ierarhi, între care şi PF Părinte Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei. Tot la Nürnberg funcţionează o mănăstire închinată sfinţilor brâncoveni şi un centru de pictură. La München a fost stabilit din 2003 sediul unui episcop vicar, în persoana PS Părinte Sofian Braşoveanul.

Întreaga viaţă duhovnicească a parohiilor din jurisdicţia Mitropoliei a fost reorganizată, astăzi Mitropolia fiind compusă din Arhiepiscopia Ortodoxă pentru Germania, Austria şi Luxemburg şi Episcopia Ortodoxă Română pentru Europa de Nord, condusă de PS Părinte Macarie Drăgoi. Arhiepiscopia cuprinde în prezent un număr de 72 parohii, filii şi mănăstiri, din care 59 în Germania, 12 în Austria şi una în Luxemburg.

Una dintre dorinţele mereu exprimate de către IPS Părinte Mitropolit Serafim, a fost şi rămâne aceea de a construi sau achiziţiona locaşuri proprii de rugăciune. Acestea ar trebui să devină o «patrie spirituală» (geistliche Heimat) a românilor din Germania şi din Arhiepiscopie, urmând să contribuie, totodată, şi la integrarea românilor în ţările în care au emigrat.

În cei 20 de ani de activitate, Mitropolia, care funcţionează în Germania ca Arhiepiscopie, a fost recunocută de către autorităţile germane drept «Corporaţie de drept public» în patru land-uri (Bavaria, Baden-Württemberg, Hessen şi Saarland).

Membră în "Comunitatea de lucru a Bisericilor creştine" din Germania (AcK), Mitropolia de la Nürnberg este activă şi pe plan regional în toate "Comunităţile de lucru ale Bisericilor creştine" din fiecare land. IPS Mitropolit Serafim este conducătorul delegaţiei române în Dialogul cu Biserica Evanghelică din Germania. 

În decursul celor 20 de ani, pentru a intensifica activitatea pastoral-misionară din cadrul Arhiepiscopiei, au fost înfiinţate mai multe Departamente şi Protopopiate.

 Între multele activităţi caritative pe care Arhiepiscopia noastră le desfăşoară, merită amintită aici demararea proiectului „Burse pentru copii săraci din Moldova", cu scopul de ajuta lunar cu suma de 25 de Euro un număr cât mai mare de copii din judeţele Vaslui şi Botoşani, copii care trăiesc sub limita sărăciei. În momentul de faţă numărul acestor burse a trecut de 200.

Toate aceste realizări şi multe altele, care nu pot fi cuprinse în spaţiul acestui articol, au fost posibile datorită implicării şi puterii de jertfeltnicie a IPS Serafim şi a colaboratorilor săi apropiaţi. Multe ceasuri de rugăciune şi o activitate desfăşurată «cu timp şi fără timp» au făcut din Mitropolia noastră o adevărată ambasadă spirituală a Bisericii Ortodoxe Române, dar şi a ţării noastre, în Europa Centrală şi de Nord.

La acest ceas aniversar, permiteti-ne, IPS Părinte Mitropolit Serafim, să vă felicităm din toată inima! Hristos Domnul, Arhiereul cel Veşnic, să Vă dăruiască multă sănătate, bucurie şi spor, ca să puteţi conduce încă mulţi ani Arhiepiscopia şi Mitropolia noastră, spre binele Bisericii noastre din diaporă!

Întru mulţi ani! Ad multos annos!

Ultimele din categorie