Apariție editorială de referință în Episcopia Tulcii

20 Februarie 2014 13:20 Episcopia Ortodoxă Română Tulcea

După o muncă asiduă de cercetare şi documentare, cu binecuvântarea Preasfinţitului Visarion, Episcopul Tulcii, şi cu sprijinul financiar al episcopiei, a fost lansată anul acesta cartea bibliografului Lelia Postolache de la Biblioteca Judeţeană „Panait Cerna”, intitulată „Bisericile oraşului Tulcea şi slujitorii lor”, apărută la Editura Metamorfosi, Tulcea.

Apărut sub genericul „Memorie şi cunoaştere locală”, volumul este de referinţă atât în ceea ce priveşte munca de lucru, cât şi informaţiile pe care le deţine, oferindu-le cititorilor. Pe lângă istoricul bisericilor oraşului Tulcea, volumul conţine şi repere din istoria bisericească a oraşului de pe malurile Dunării, şi biobibliografia slujitorilor bisericilor de aici, slujitorii bisericilor în actele de stare civilă ale Primăriei Tulcea (1879-1904), documente şi fotografii de epocă, publicaţiile periodice religioase şi cărţi publicate, cât şi bibliografia Îndrumătorului Pastoral, editat anual de Episcopia Tulcii. Lucrarea, unică în spaţiul religios tulcean şi dobrogean, încearcă să puncteze reperele importante din istoria bisericilor ortodoxe ale oraşului Tulcea, începând din vremea stăpânirii turceşti până la finele anului 2012. Aşa cum menţionează autoarea, volumul „se constituie într-un instrument de lucru, în primul rând pentru personalul clerical, dar şi pentru toţi cei care sunt preocupaţi de istoria complexă şi tulburătoare a Dobrogei multietnice, trăsătură specifică, ce îi defineşte atât farmecul, cât şi interesul până astăzi”.

În cuvântul de binecuvântare, Preasfinţitul Visarion a subliniat importanţa bisericilor tulcene ridicate de naţionalităţile conlocuitoare şi locul pe care îl ocupă lucrarea recent editată şi lansată: „Lăcaşurile de cult zidite sub greutatea vremilor de către ortodocşii tulceni, fie ei români, greci, bulgari, ruşi sau ucraineni, mărturisesc până astăzi credinţa şi strădania ctitorilor şi a enoriaşilor, dragostea lor faţă de Dumnezeu şi faţă de valorile acestui pământ primitor, ospitalier şi roditor pentru toţi. Nădăjduim că această carte pentru inimă, minte şi suflet prezintă încă o mărturie asupra bogatei istorii a Dobrogei, împodobită cu lăcaşuri de cult şi cu vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, şi a semenilor”.     

(Sursa: ziarullumina.ro)

Ultimele din categorie