Bucurii duhovnicești pentru credincioșii Parohiei mehedințene Mărăști

25 Februarie 2014 13:47 Episcopia Severinului şi Strehaiei

În Duminica Înfricoşătoarei Judecăţi, credincioşii Parohiei mehedinţene Mărăşeşti, din Protopopiatul Baia de Aramă, au primit vizita pastorală a Întâistătătorului Eparhiei Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Nicodim.

Ierarhul mehedinţean a slujit Sfânta Liturghie arhierească în biserica cu hramul "Sf. Proroc Ilie Tesviteanul", având alături un sobor de preoţi şi diaconi. La ceremonia religioasă au luat parte câteva sute de credincioşi veniţi din tot cuprinsul zonei de nord a judeţului Mehedinţi.

În timpul Sfintei Liturghii, Preasfinţitul Părinte Nicodim a hirotonit întru diacon pe teologul Ionel Despău, absolvent al Facultăţii de Teologie din Craiova şi fost cântăreţ al parohiei.

Părintele diacon va petrece o perioadă de 40 de zile la una din mănăstirile de călugări din judeţ, unde va deprinde rânduielile slujirii liturgice.

În încheierea slujbei, Preasfinţitul Părinte Nicodim a pus la inimile credincioşilor cuvânt de învăţătură, vorbindu-le despre Judecata de Apoi, aşa cum este înfăţişată în pericopa evanghelică duminicală. Părintele Episcop le-a arătat celor prezenţi că Domnul împlineşte făgăduinţele făcute celor care păzesc poruncile bisericeşti şi legea iubirii lăsată de Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos. În lumea aceasta, drepţii şi păcătoşii au aceeaşi libertate, să facă binele sau să facă răul, însă, la Judecată, Dumnezeu va ţine seama de faptele milosteniei sufleteşti şi trupeşti. Pe cei drepţi, numiţi "binecuvântaţii Tatălui", Dumnezeu îi va pofti întru Împărătia cerească, iar pe cei păcătoşi, Judecătorul îi va trimite în focul cel veşnic, pregătit diavolilor şi îngerilor lui. Îndemnul ierarhului a fost ca fiii duhovniceşti să păzească cu sfinţenie aşezămintele şi rânduielile bisericeşti de la începutul perioadei Triodului, respectând posturile din calendar şi spovedindu-se cât mai des. Mergând la biserică şi mărturisindu-şi păcatele, credincioşii pot avea nădejdea că la sfârşitul vieţii vor da răspuns bun atât la Judecata particulară cât şi la cea universală de la a doua venire a Domnului, când „fiecare, după faptele sale, sau se va ferici sau se va osândi”.

Părintele Episcop a mai arătat că cei care vor gusta carne în săptămâna albă sau a brânzei, sau nu vor ţine postul care culminează cu Învierea Domnului, sunt opriţi prin canoanele Bisericii de la împărtăşirea cu Trupul şi Sângele Domnului, pentru o perioadă îndelungată.

După cuvântul de învăţătură şi binecuvântare al Preasfinţitului Nicodim, părintele paroh Ion Ordeanu a mulţumit chiriarhului pentru vizita pastorală şi îndoita bucurie duhovnicească de care s-au învrednicit toţi enoriaşii prezenţi. Prin hirotonia unui diacon în această biserică la care au slujit vreme de 100 de ani numai fii ai satului Mărăşeşti, se vor înfrumuseţa slujbele şi se va intensifica lucrarea misionară şi socială pe plan local.

(Sursa: episcopiaseverinului.ro)

Ultimele din categorie