Cele mai citite publicaţii ale Editurii Doxologia în anul 2015

29 Februarie 2016 09:07 Prezentare de carte

Vă prezentăm în cele ce urmează cinci titluri considerate a fi cele mai căutate publicaţii ale Editurii Doxologia în anul 2015. Acestea sunt „Lacrimile pocăinţei“, de Athanasios Katigás, „Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi“, de arhimandritul Zaharia Zaharou, „Scrieri I - Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos * Cincizeci de capete“, de Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru, „Sfântul Ioan Damaschinul - Despre Islam“, de Daniel J. Sahas şi „Învăţătura despre îndumnezeire în tradiţia patristică greacă“, de Norman Russell.

Cu taxiul, mai aproape de Biserică - „Lacrimile pocăinţei“, de Athanasios Katigás

Secvenţele din rândurile acestei cărţi provin din experienţa de zi cu zi, fiind întâmplări de viaţă, mărturisiri din inimă. Taxiul în care s-au urcat clienţii - povestitorul nostru fiind de profesie taximetrist în Tesalonic - devine drumul către Biserică, către Dumnezeu, drum pe care autorul însuşi l-a parcurs. Uşa taxiului este deschisă tuturor, de la femei cu moravuri uşoare la medici, preoţi, martori ai lui Iehova, tineri şi bătrâni, toţi au parte de aceeaşi cursă duhovnicească.

„Aş dori să ofer iubirii voastre această foarte mică experienţă a mea, şi anume faptul că tot secretul vieţii duhovniceşti se află în tăierea voii. Înaintarea în viaţa duhovnicească constă în tăierea voii. Dacă omul îşi taie voia şi-I încredinţează căderile vieţii lui Mântuitorului Hristos, abandonându-se cu totul pe sine proniei lui Dumnezeu, atunci începe, încet-încet, să se nască în inima lui iubirea dumnezeiască.“ - Autorul

Cele trei perioade ale vieţii duhovniceşti, după părintele Sofronie - „Adu-ţi aminte de dragostea cea dintâi“, de arhimandritul Zaharia Zaharou

Arhimandritul Zaharia Zaharou, unul dintre cei mai apropiaţi ucenici ai părintelui Sofronie, a avut privilegiul şi binecuvântarea de a vieţui mulţi ani alături de fericitul stareţ şi de a fi părtaş învăţăturii acestuia, atât celei scrise, cât mai ales celei transmise prin viu grai. Multe din temele duhovniceşti despre care a învăţat părintele Sofronie nu au fost formulate în scris, ele fiind scoase la iveală de către părintele Zaharia, pentru a întregi opera nepreţuită a stareţului.

Una dintre aceste teme, cea privitoare la cele trei perioade ale vieţii duhovniceşti, este oferită acum cititorului împreună cu explicaţii şi lămuriri folositoare. De-a lungul cărţii, cititorul se întâlneşte cu învăţătura părintelui Sofronie, atât prin citatele care fac trimitere la scrierile sale, cât şi prin bogatele exemple din învăţătura sa orală.

O lucrare a Sfântului Neofit, cel mai prolific autor bizantin din secolul al XII-lea - „Scrieri I - Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos * Cincizeci de capete“, de Sfântul Neofit Zăvorâtul din Cipru

Opera sfântului este impresionantă, atât prin dimensiuni, cât şi prin conţinut şi cuprinde în noua ediţie critică cinci volume mari (al şaselea conţine indici pentru întreaga operă), fiecare volum însumând peste 400 de pagini. Cercetătorii actuali îl consideră pe Sfântul Neofit drept cel mai prolific autor bizantin din secolul al XII-lea după canonistul Teodor Valsamon. Primul volum, apărut la Editura Doxologia, cuprinde două opere importante: o tâlcuire la poruncile Domnului Hristos din Predica de pe Munte, intitulată Zece cuvinte despre poruncile lui Hristos, prima sa scriere, în ordine cronologică, şi o a doua lucrare intitulată Cincizeci de capete (Pentikontakefalon), unde abordează teme biblice şi teologice, precum răbdarea lui Iov, căderea protopărinţilor, păcatul lui Cain, avem aici şi o exegeză la Cântarea Cântărilor în viziune eschatologică, meditaţii asupra morţii etc. Traducerea din greaca veche aparţine Laurei Enache, cunoscut traducător din greaca patristică şi bizantină, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Studiile introductive au fost realizate de profesorii I. E. Stefanis şi P. Sotiriadis de la Tesalonic, editorii textului critic, şi au fost traduse în limba română de Doru Octavian Vasile. Ediţia românească a acestui prim volum este îngrijită de pr. Dragoş Bahrim, care şi coordonează seria de autor dedicată Sfântului Neofit împreună cu bizantinologul Petre Guran. Trebuie menţionat faptul că întreaga ediţie românească s-a bucurat de sprijinul total şi generozitatea mănăstirii din Pafos a Sfântului Neofit şi mai ales a părintelui stareţ, Preasfinţitul Leontie, care ne-a încurajat efortul.

Primele scrieri în limba română despre islam ale Sf. Ioan Damaschinul - „Sfântul Ioan Damaschinul - Despre Islam“, de Daniel J. Sahas

Sfântul Ioan Damaschinul a fost primul teolog creştin care şi-a asumat o confruntare serioasă şi informată cu - şi în cele din urmă o respingere a - ceea ce reprezintă islamul. Sentimentul general faţă de islam era că acesta este o altă erezie iudeo-creştină, cu puternice elemente ariene sau monofizite.

Dacă musulmanii prin al lor Qurâan au declanşat un război sfânt împotriva „celor care Îi atribuie lui Dumnezeu asociaţi“ - i.e., creştinii care cred în Treime -, bizantinii au contraatacat după modelul Sf. Ioan Damaschinul, considerând islamul un „înaintemergător al lui Antihrist“, DOP, XVIII. (Daniel J. Sahas)

Pentru prima dată în limba română, în această carte sunt publicate scrierile despre islam ale Sf. Ioan Damaschinul, traduse din greaca veche: Capitolul 101 din De Haeresibus şi Disputatio Saraceni et Christiani

Caracterul creştin al conceptului de îndumnezeire - „Învăţătura despre îndumnezeire în tradiţia patristică greacă“, de Norman Russell

Lucrarea de faţă, prima despre acest subiect după mai bine de şaizeci de ani, prezintă istoria conceptului de îndumnezeire de la naşterea sa ca metaforă, în secolul al II-lea (cu rădăcini biblice), la maturizarea sa ca învăţătură cu rol central în viaţa duhovnicească a Bisericii Bizantine. În timp ce atrage atenţia asupra bogăţiei şi diversităţii abordărilor patristice ale acestui subiect de la Irineu la Maxim Mărturisitorul, Norman Russell oferă o prezentare pe larg a fundalului şi contextului acestei doctrine, evidenţiind totodată caracterul său creştin distinct.

„Scopul şi precizia acestei cărţi sunt mai presus de orice cuvânt de laudă. Lucrarea de faţă este un admirabil izvor de resurse.“ - Anthony Meredith, The Journal of Theologial Research

„Norman Russell se dovedeşte un maestru în prezentarea subiectului […] El dezvăluie nu doar o bună înţelegere a materialului în discuţie, cât şi cunoaşterea lucrărilor patristice în domeniu. Această carte este o capodoperă, un exemplu despre cum trebuie să fie o discuţie istorică despre dogma creştină: corectă în ceea ce priveşte datele istorice şi profundă din punct de vedere teologic.“ - Andrew Louth, The Times Higher Education Supplement

Ultimele din categorie