Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

Educaţie

Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

  • Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic
   Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

   Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

  • Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic
   Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

   Beneficii ale unui sistem de formare de tip e-learning a personalului didactic

O dată cu extinderea noilor tehnologii informaționale, multe segmente ale formării se bazează pe acest cadraj tehnic ce presupune, evident, numeroase avantaje. Una dintre ipostazele de concretizare a acestei formule educaționale vizează formarea continuă a cadrelor didactice. Dacă până în prezent, cei mai mulți dintre profesori au urmat căi „tradiționale” de perfecționare, cu un consum mare de resurse, financiare și de timp, recent s-au pus bazele unui dispozitiv de formare care îngăduie o utilizare mult mai parcimonioasă a resurselor invocate.

Este vorba de inițierea și funcționarea unui proiect cofinanțat din fondurile europene, în cadrul Universității ”Al. I. Cuza”, cu denumirea generică „Rețea interregională de formare în sistem e-Learning a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar”, inițiativă a Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic.

În cadrul unei conferințe desfășurată sâmbătă, 28 ianuarie 2012, a fost lansat și Centrul interregional E-Universitaria, care se va ocupa cu gestionarea programelor de formare aferente, cu organizarea stagiilor de pregătire și cu certificarea celor care parcurg această filiere de dezvoltare profesională.

În afară de tinerii și inimoșii colegi din departamentul specializat în formarea inițială și continuă a profesorilor, în structurarea și derularea acestui program ambițios își mai aduc contribuția și colegi din Departamentul de Cercetare şi Managementul Proiectelor, dar și specialiști în TIC de la facultatea de informatică și, respectiv, matematică din cadrul universității ieșene. În același timp, prezentul proiect este gândit în perspectivă interregională, activitățile derulându-se în arealuri distante ceea ce a condus la o coparticipare și parteneriat de competențe a colegilor psihopedagogi și metodicieni de la Universitatea din Oradea, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Inspectoratele școlare ale județelor Neamț și Iași.

Acest program de pregătire este gândit modular, cu articulații coerente de conținuturi flexibile, în consonanță cu nevoile cadrelor didactice, oferindu-le acestora obținerea, în urma parcurgerii tuturor celor trei module, a unui număr de 90 de credite transferabile, în concordanță cu constrângerile de formare preconizate de ministerul de resort. Pe lângă faptul că programul este gratuit, cursanții vor beneficia și de o subvenție privind achiziționarea tehnicii ce și-o apropriază (calculatoare personale și conexiunea la internet). Forma de învăţământ este de tip e-Learning și blended learning (la „zi” se vor derula numai evaluările finale ale modulelor şi evaluarea finală  a întregului program), ceea ce conduce la o altfel de interacțiune dintre centrul de formare și beneficiari.

Scopul programului îl constituie dezvoltarea la cadrele didactice din învăţământul preuniversitar a unui set decompetenţe ce va asigura eficienţa și succesul profesional conform standardelor actuale. Programele sunt focalizate pe o pregătire coerentă şi unitară a tuturor cadrelor didactice, asigurând astfel continuitate în pregătirea iniţială a acestora, completarea formării continue şi dezvoltarea unor competenţe digitale necesare în cadrul societăţii informaţionale. Cele trei paliere sunt organizate astfel: Modulul I - Tehnici informaţionale computerizate, Modulul II - Proiectarea, organizarea şi evaluarea activităţilor didactice, Modulul III - Management şi comunicare. De asemenea, aceste conținuturi răspund nevoilor de formare identificate la nivel local şi naţional cu ocazia diverselor cercetări efectuate de profesorii noştrii împreună cu studenţii sau de cadre didactice asociate.

Programul presupune  două sesiuni de formare, o primă sesiune centrată pe un grup pilot ce va dura 4 luni (februarie-mai 2012) şi a doua sesiune dedicată unui grup extins ce se va desfăşura timp de 11 luni organizată în perioada august 2012-iulie 2013. După finalizarea proiectului, activitatea de formare se va desfăşura în week-end-uri şi comasat în vacanţele şcolare. Ţinând cont de faptul că programul de formare se derulează doar la distanţă, acesta nu va interfera și nu va afecta activitatea didactică a învăţătorilor şi educatorilor.

În ansamblul structurilor de formare din spațiul universitar, programul E-universitaria al actualului centru se particularizează prin mai multe note specifice. În primul rând, acesta se adresează unui public țintă cu o mobilitate mai redusă, cu constrângeri temporale (cadrele didactice nu părăsesc procesul de învățământ) dispersat pe un spațiu vast, la distanțe mari de furnizorii de formare. Prin curriculum, strategii și metodologii didactice, este dimensionat anume pentru o categorie de cadre didactice diseminată spațial– educatoare, învățători, profesori pentru învățământul primar – aflată mai ales în mediul rural. Apoi, prin felul cum este conceput dispozitivul de formare, predispune și motivează cadrele didactice din învățământul preuniversitar la învățarea și utilizarea noilor tehnologii în procesul de formare și autoformare în acord cu noile tendințe în domeniu. Datorită noilor constrângeri de ordin tehnic, oferta de formare s-a rafinat din punct de vedere metodologic, autorii de cursuri devenind mai creativi, structurând noi cadre ideatice și argumentative, formule de interactivitate și strategii de evaluare și autoevaluare. Prin noutatea modalităților de formare și a mijloacelor de învățământ (prioritar informaționale și virtuale) a predispus și chiar „forțat” ca și metodologia de acreditare a programelor de formare la nivel de minister să fie revizuite și schimbate în acord cu noile evoluții. În concordanță cu noua lege a învățământului, acest program concretizează principiul învățării pe durata întregii vieți și al auto-perfecționării și auto-responsabilizării.

Prin resursele umane antrenate (formatorii din universitate), programul reprezintă rezultatul unei chintesențe experimențiale de formare acumulată în ultimele decenii, validată cu prilejul unor programe „clasice” de formare derulate de către noi în universitate. Programul poate deveni valabil pentru întreaga țară, dat fiind că prin strategii și mijloace de formare presupune delocalizare, desincronizare și virtualizare a formării în raport cu posibilități particulare de deplasare, sincronizare temporală a cadrelor didactice, constrângeri de ordin material și financiar al celor care lucrează în sistem. Programul de formare ființează ca o interfață între mediul universitar și cel școlar preuniversitar, un spațiu de întâlnire care poate ocaziona buna cunoaștere, difuziunea de bune practici și inițierea de proiecte de cercetare acțiune benefice pentru ambele niveluri instituționale.

În perspectiva structurării unei noi formule de pregătire a cadrelor didactice prin viitorul master didactic, prevăzut de lege, programul e-Universitaria se dovedește a fi fiabil, valabil și peren întrucât este gândit din start ca o structură de formare complementară și flexibilă și nu ar relua secvențe de formare specifice pregătirii inițiale. Pentru Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic - organismul care de aproape două decenii se ocupă cu pregătirea profesorilor - programul contribuie la întărirea identității de scop și de funcționalitate a unui entități academice cu o pregnanță deja tradițională în condițiile unei relativizări instituționale aduse de unele „bâlbâieli” legislative.

PS. Mai multe detalii despre acest proiect puteți afla pe www.rifse.uaic.ro