Urmează vieţuirii celui de al doilea Adam - Hristos Cel fără de păcat

Aceia care vieţuiesc după trup vor muri, asemenea lui Adam cel care a greşit.

Fiind născut din stricăciune şi păcat, nu te întoarce iar către stricăciune şi păcat, ci sârguieşte-te cu râvnă să te înalţi din putreziciune către nestricăciune, pentru ca mai înainte de înviere să învii cu sufletul tău, omorât de păcate şi patimi; şi să îl aduci de la moarte la nemurire - prin neprihănire şi nepătimire. Urmează nu vieţuirii lui Adam cel vechi, care a călcat porunca lui Dumnezeu, ci vieţuirii celui de al doilea Adam - Hristos Cel fără de păcat. Căci aceia care vieţuiesc după trup vor muri, asemenea lui Adam cel care a greşit, iar cei care Îl urmează pe Hristos, murind în veacul acesta pentru înţelepţirea trupului, nu vor mai cunoaşte moartea amarnică—vor afla doar bucuroasa trecere din trup, la Domnul.

(Sfântul Dimitre al RostovuluiAlfabetul duhovnicesc, Editura Sophia, București, 2007, p. 51)

De la același autor

Ultimele din categorie