Interpretarea şi explicarea pildelor în cadrul orei de religie

28 Februarie 2012 23:46 Anabel Sava Educaţie

„Tinerii de liceu sunt dornici să cunoască cât mai mult din viaţa şi învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, explicate la nivelul lor de percepţie. De-a lungul timpului, cele mai multe întrebări s-au referit la pildele sau parabolele Noului Testament. Toate acestea m-au determinat să alcătuiesc un opţional de religie, în care să abordez problematica exegezei şi ermeneuticii biblice, în general, şi a pildelor, în special, motivată fiind şi de cuvintele Domnului Hristos: «Cercetaţi Scripturile, că în ele aveţi viaţă veşnică» (Ioan 5, 39)“.

Încă din anul 2008, am propus elevilor din clasele a X-a şi a XI-a diferite opţionale la religie, încurajată fiind atât de conducerea şcolii, cât şi de dorinţa elevilor de a cunoaşte şi aprofunda cât mai multe noţiuni religioase. Dintre toate opţionalele întocmite conform prevederilor în vigoare, unul s-a bucurat de o receptare spectaculoasă din partea elevilor: Exegeză biblică. Explicarea parabolelor Domnului nostru Iisus Hristos.

Din păcate, la liceu, la ora de religie programa şcolară nu prevede Studiul Vechiului şi Noului Testament. Se pune accentul pe noţiuni de Dogmatică, Liturgică, Morală, Istorie bisericească, Istoria Religiilor ş.a., considerându-se că studierea textelor din Sfânta Scriptură, cu precădere cele din Noul Testament, se face în ciclul primar şi gimnazial.

În urma discuţiilor din timpul orelor de curs, am constatat că tinerii de liceu sunt dornici să cunoască cât mai mult din viaţa şi învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, explicate la nivelul lor de percepţie. Mai mult chiar, anumiţi elevi evlavioşi, care citesc Sfânta Scriptură, au solicitat anumite precizări asupra unor semnificaţii şi sensuri mai profunde ale textului biblic. Dacă istoria sfântă a vieţii Domnului nostru Iisus Hristos este mai uşor de înţeles, cele mai multe întrebări au fost referitoare la pildele sau parabolele Noului Testament. Toate acestea m-au determinat să alcătuiesc un opţional de religie, în care să abordez problematica exegezei şi ermeneuticii biblice, în general, şi a pildelor, în special, motivată fiind şi de cuvintele Domnului Hristos: „Cercetaţi Scripturile, că în ele aveţi viaţă veşnică“ (Ioan 5, 39).

Opţionalul menţionat a fost gândit ca având două părţi. Prima parte este o parte teoretică şi abordează diferite aspecte legate de studiul exegezei şi ermeneuticii biblice, oferindu-li-se elevilor instrumentele necesare interpretării unui text scripturistic. Partea a doua este una practică, de explicare şi interpretare a textelor pildelor, verset cu verset. Orice pildă este analizată din punct de vedere istorico-literar, simbolico-metaforic şi alegorico-duhovnicesc, făcându-se referire şi la contextul în care a fost rostită.

În urma predării acestui opţional, pe care îl recomand şi altor colegi, profesori de religie, am constatat că mulţi elevi care nu aveau Biblia până atunci şi-au achiziţionat-o, din dorinţa de a avea propria Sfântă Scriptură, atât la oră, cât şi acasă, şi că elevii au învăţat să descifreze şi să găsească o trimitere a unui text biblic dat. Mai mult, tinerii care au urmat acest opţional au descoperit multitudinea şi profunzimea sensurilor textului sacru, în cadrul acestei ore având loc foarte multe discuţii constructive, cu numeroase întrebări şi răspunsuri, arătând astfel interesul crescut al elevilor.

Nu în ultimul rând, la finalul opţionalului, elevii şi-au însuşit tehnica sau cheia de interpretare a unui text din Biblie, făcându-i să gândească singuri şi să-i pătrundă sensurile.

Nădăjduiesc ca acest curs să rodească prin lucrarea Duhului Sfânt în inimile tinerilor şi să le călăuzească paşii spre căutarea împărăţiei lui Dumnezeu, ferindu-i de înfricoşătoarele ispite ale lumii contemporane, iar motto-ul acestui opţional, „Cercetaţi Scripturile, că în ele aveţi viaţă veşnică“ (Ioan 5, 39), să trezească râvna spre citirea Sfintelor Evanghelii în toţi cei care iubesc Adevărul-Hristos, „Cel ce este şi Cel ce era şi Cel ce vine“ (Apocalipsa 1, 4).

 

„Cu noua programă, profesorii vor avea o libertate mai mare în organizarea orei de religie“

După cum a informat recent „Ziarul Lumina“, Comisia de lucru a Patriarhiei Române pentru elaborarea noilor programe la disciplina religie lucrează în prezent la programele pentru disciplina religie la clasele I-XII, în condiţiile în care, conform art. 16, alin. 1 din noua Lege a educaţiei, un elev poate încheia parcursul şcolar în clasa a IX-a („învăţământul general obligatoriu este de 10 ani şi cuprinde învăţământul primar şi cel gimnazial“), ceea ce presupune o nouă viziune unitară asupra programelor la religie.

Despre schimbările pe care le vor aduce noile programe la disciplina religie, pr. prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, consilier patriarhal în cadrul Sectorului Teologic-educaţional, a declarat: „Obiectivele-cadru ale programei de până acum erau axate în special pe cunoaştere, se uza mult de un model de învăţare scolastic, bazat în principal pe multe date şi informaţii, ceea ce obliga elevul să memoreze foarte mult. De data aceasta, încercăm să punem accentul, în procesul de învăţare, nu atât pe caracterul informativ, cât pe cel educaţional-formativ. Dorim să dezvoltăm cu precădere latura moral-religioasă a copiilor şi tinerilor, bazată pe tradiţiile autentice ale Bisericii şi ale neamului. Cu noua programă, profesorii au o libertate mai mare în organizarea orei de religie, care ar trebui să se desfăşoare nu numai la clasă, ci şi în alte contexte educaţional-formative, precum în biserici, în muzee, în mijlocul naturii etc.“.

Citește alte articole despre: parabole, pilde, liceu, elevi, întrebari

De la același autor

Ultimele din categorie