Elevii CES, monitorizaţi cu ajutorul unei aplicaţii informatice

Educaţie

Elevii CES, monitorizaţi cu ajutorul unei aplicaţii informatice

Cei 450 de elevi beneficiari ai proiectului „Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi“ - CESPeT vor fi monitorizaţi cu ajutorul unei aplicaţii informatice dezvoltate pentru proiectarea de activităţi educaţionale adecvate fiecărui elev în parte. Aplicaţia electronică a planului educaţional individualizat a fost prezentată celor peste 100 de cadre didactice, psihologi şi terapeuţi din judeţele Iaşi, Vaslui, Brăila, Mureş, Maramureş şi Botoşani, preocupaţi de combaterea şi prevenirea abandonului şcolar în rândul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale (CES).Aplicaţia, denumită PEI, operează cu instrumente de autoevaluare şi evaluare, implicând activ familia în definirea şi monitorizarea traseului educaţional al fiecărui elev. Proiectul „Cerinţe Educaţionale Speciale pentru Toţi“ - CESPeT are ca obiectiv general creşterea accesului la programe educaţionale formale şi non-formale pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale aflaţi în abandon şi risc de abandon şcolar, în vederea integrării lor socio-profesionale, şi este derulat până în la mijlocul lui 2013 de  Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi, în parteneriat cu VIA University College, Danemarca, şi mai multe inspectorate şcolare din ţară.