Arătarea Maicii Domnului la Mănăstirea Bisericani  

Arătarea Maicii Domnului la Mănăstirea Bisericani

Mănăstirea Bisericani este așezată la 12 km nord-vest de orașul Piatra Neamț, pe un platou al Muntelui Simon. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, pe acest platou, Cuviosul ieroschimonah Iosif, cu metania la Mănăstirea Bistrița, venit împreună cu ucenicii săi, călugări sihaștri (pustnici) de la un schit de pe Valea Iordanului, a ridicat o biserică din lemn. În anul 1476, după bătălia de la Războieni, biserica din lemn a fost jefuită și incendiată de turci, iar în anul 1498, incendiată de tătari.

Văzându-și liniștea tulburată de desele năvăliri ale hoardelor păgâne și rămași fără biserică, monahii sihaștri în frunte cu starețul, cuviosul Iosif, au hotărât să plece la Sfântul Munte Athos („Grădina Maicii Domnului“). Dar, în drumul lor au fost opriți de arătarea în chip minunat a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu dintr-un trunchi de stejar. Maica Domnului le-a spus să nu plece, fiindcă și „aici e grădina mea“. Cuvioșii părinți, înfricoșați de această sfântă arătare, au dat ascultare poruncii și n-au mai plecat la Athos. În stejarul unde s-a săvârșit minunea, Cuviosul Iosif a așezat o icoană a Maicii Domnului, iar locul se numește până în zilele noastre „La Sfânta Iconiță“.

Auzind de acest miracol, Ștefan cel Mare și Sfânt a ridicat temelia unei biserici din piatră pe locul vechii biserici din lemn arse care avea hramul „Buna Vestire“. Construcția bisericii a fost continuată de domnitorul Bogdan al III-lea voievodul Moldovei.

Ultimele din categoria Icoane

Recomandările zilei

Citește și