Metode de combatere a abandonului şcolar

Educaţie

Metode de combatere a abandonului şcolar

    • Metode de combatere a abandonului şcolar
      Metode de combatere a abandonului şcolar

      Metode de combatere a abandonului şcolar

Membrii echipei proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare - SCAN au efectuat o a doua vizită de studiu în Danemarca, specialiştii SCAN interacţionând cu politicile daneze de combatere a abandonului şcolar, dar mai ales cu modul în care sunt puse acestea în practică în instituţiile de învăţământ şi centrele de orientare educaţională şi profesională.

Un nou pas în combaterea abandonului şcolar din România a fost făcut prin vizita de studiu, a doua, întreprinsă în Danemarca de echipa proiectului Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare - SCAN, în perioada 31 octombrie-4 noiembrie. Delegaţia formată din 18 persoane, membri ai echipei de management, experţi din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, dar şi şi din inspectoratele şcolare partenere în proiect, a avut oportunitatea de a explora în profunzime sistemul educaţional şi de formare danez. Astfel, specialiştii SCAN au vizitat Struer Gymnasium, „Centrul de Orientare Educaţională şi Profesională“ din Herning, „Centrul de Orientare pentru Tineri din Holstebro“, un centru de formare a profesorilor, „Norre Nissum“, precum şi o şcoală-internat pentru copii supraponderali („Kongensgaard“, Norre Nissum). „Prin activităţi specifice, la «Kongensgaard» se urmăreşte creşterea stimei de sine şi formarea unor deprinderi alimentare sănătoase la elevii din program. În vreme ce danezii se ocupă şi de copii supraponderali, noi bucuroşi vom fi să-i aducem la scoală. Dacă un elev întârzie, acela nu mai intră în clasă, participă toată ziua la activităţi de gospodărire a curţii, la cantină, oriunde e de făcut ceva. Apoi am văzut «Curtea regilor», în care elevul se duce pentru a se gândi că el e Regele, că faptele, sentimentele, deciziile lui nu ţin un mandat, un deceniu, o viaţă, ci se măsoară cu istoria!“, afirmă prof. univ. dr. Laurenţiu Şoitu, managerul de proiect, care a mai subliniat că delegaţia a rămas cu un real câştig în urma interacţiunii cu centrele de orientare, care asigurară servicii de ghidare/consiliere a tinerilor pentru ofertele de şcolarizare şi de profesionalizare.

Danemarca are politici coerente de consiliere şi strategii de implementare a acestor servicii la nivel naţional, regional, comunal, centrele dispunând de o reţea informatizată naţională, prin care se facilitează monitorizarea continuă a evoluţiei subiecţilor.

Desfăşurat în perioada 1 august 2010-31 iulie 2013, de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“, în parteneriat cu VIA University College Danemarca, dar şi inspectoratele şcolare din judeţele Iaşi, Botoşani, Vaslui, Maramureş, Mureş şi Brăila, proiectul SCAN derulează activităţi de formare, evaluare şi, în mod special, de identificare şi susţinere a elevilor în situaţie de risc/abandon şcolar. SCAN este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, valoarea asistenţei financiare nerambursabile fiind de 20.126.873,00 lei.