Pr. Mihail-Simion Săsăujan

Pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan este Profesor universitar la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.

S-a născut la 9 mai 1967 şi a absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1990), apoi cursurile de masterat (1994) și doctorat (1996) ale Facultății de Teologie Catolică a Universității din Viena (Austria), unde a obţinut titlul de doctor în teologie, în decembrie 1996.

  • Autor al volumelor: Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761) [teză de doctorat], Editura Presa Universitară Clujeană, 2002; Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul austriac (1740-1761). Documente, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003; Academia de teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria învăţământului teologic românesc, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2004Biserică, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII-XX). Contribuţii documentare la...
vezi mai mult  +

Pr. prof. univ. dr. Mihail-Simion Săsăujan este Profesor universitar la disciplina Istoria Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București.

S-a născut la 9 mai 1967 şi a absolvit Institutul Teologic Universitar din Sibiu (1990), apoi cursurile de masterat (1994) și doctorat (1996) ale Facultății de Teologie Catolică a Universității din Viena (Austria), unde a obţinut titlul de doctor în teologie, în decembrie 1996.

  • Autor al volumelor: Politica bisericească a Curţii din Viena în Transilvania (1740-1761) [teză de doctorat], Editura Presa Universitară Clujeană, 2002; Habsburgii şi Biserica Ortodoxă din Imperiul austriac (1740-1761). Documente, Editura Presa Universitară Clujeană, 2003; Academia de teologie ortodoxă din Arad în perioada interbelică. Contribuţii la istoria învăţământului teologic românesc, Editura Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, 2004Biserică, naţiune şi putere de stat (secolele XVIII-XX). Contribuţii documentare la Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2013; Autonomia bisericească și națională a schitului Prodromu (1870-1890). Documente. Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2016; Biserica Albă din București – monografie (în lucru).
  • Autor al 70 de studii de istorie bisericească.
  • Traduceri: Ernst Chr. Suttner, Das wechselvolle Verhältnis zwischen den Kirchen des Ostens und des Westens im Lauf der Kirchengeschichte , Würzburg, Verlag Der christliche Osten, Gmbh, 1996 (Relaţia alternantă dintre Bisericile Răsăritului şi Apusului de-a lungul istoriei bisericeşti, Editura Ars Longa, Iaşi 1998) și alte 15 studii din limba germană.
  • Coautor la unele volume colective.
  • Membru şi director de granturi (proiecte de cercetare ştiinţifică) naţionale şi internaţionale în perioada 2001-2007.
  • Conferinţe susţinute la universităţi de prestigiu şi la simpozioane din străinătate: Viena (2001, 2004), Würzburg (2004), Budapesta (2004), Freising-Muenchen (2005), Berlin (2005), München (2013), Würzburg (2013).
  • Membru în comitete redacţionale ale unor reviste şi publicaţii teologice; etc.

Realizările științifice importante în domeniul de cercetare al istoriei eclesiastice românești, vizează teme esențiale privitoare la organizarea bisericească, învățământul teologic și relația Stat - Biserică în monarhia austriacă în secolul al XVIII-lea, cu referire specială la românii din Transilvania, relația Națiune - Biserică în monarhia austriacă în secolul al XIX-lea, cu referire specială la Transilvania, relația Stat național independent  - Biserică națională autocefală, în România, în secolul al  XIX - lea, relația Stat – Biserică în timpul regimului de stat comunist, etc.

vezi mai puțin  -
 

Articole despre autor

 

Video