Simpozion Internaţional la Alba Iulia „Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate”

7 Mai 2015 18:27 Arhiepiscopia Alba Iuliei

În perioada 5-6 mai 2015, Alba Iulia a devenit pentru două zile centrul de interes al teologiei româneşti prin organizarea celei de-a XIV-a ediţii a Simpozionului Internaţional de Teologie cu tema „Ethosul misionar al Bisericii în postmodernitate” (ISSTA – 2015).

 

Lucrările s-au desfăşurat valorificând patru mari teme, de o actualitate evidentă: diaspora, monahismul, asistenţa socială şi mass-media în raport cu misiunea contemporană a Bisericii. Evenimentul se înscrie în ciclul de manifestări dedicate Anului omagial al misiunii parohiei şi mănăstirii azi şi Anului comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii, care se derulează în anul 2015, la nivelul întregii Patriarhii Ortodoxe Române.

Simpozionul a debutat cu Slujba de Te Deum, oficiată în Capela Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia de către Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei. În continuare, în Aula „Dumitru Stăniloae” a avut loc primirea şi salutul oficialităţilor și a invitaţilor, urmată de deschiderea oficială a sesiunii de lucrări ştiinţifice. Cu această ocazie, Înaltpreasfinția Sa a spus: „Trăim într-o epocă în care relativismul moral, nesiguranţa şi frica de viitor îşi răspândesc efectele lor periculoase în cele patru colţuri ale planetei. Biserica, prin clerici, monahi şi mireni, este chemată să se angajeze în serviciul de tămăduire şi înzdrăvenire a omenirii grav afectată de anemie morală. Prin servire şi proexistenţă, mănăstirile şi parohiile pot ajuta pe mulţi să-şi regăsească demnitatea de oameni în Omul-Dumnezeu şi măreţia de fii în Fiul lui Dumnezeu. Totodată, Biserica, prin misionarism permanent, poate revigora societatea umană, infuzându-i un suflu de speranţă şi entuziasm dinamic pentru Dumnezeul Cel viu”.

Conferințele susținute la Alba Iulia de către ierarhi, cadre didactice și personalităţi ale lumii culturale din țară și străinătate (S.U.A., Elveția, Germania şi Italia) urmate de dezbateri în ateliere, prezintă, cu note inedite, pagini de teologie de o mare profunzime privind legătura dintre învăţătura Mântuitorului nostru Iisus Hristos, mandatul misionar al Bisericii, tradiţia Bisericii Ortodoxe şi lumea postmodernă. Pe lângă acestea, detalierea diferitelor aspecte ale modului în care Biserica Ortodoxă Română a răspuns provocărilor contemporane din istoria noastră postdecembristă, precum și vizitarea și analiza iconică a bisericii albaiuliene cunoscută sub numele de Arca noetică de la Alba Iulia, cu hramurile „Sfinţii Ioan Botezătorul, Teologul şi Hrisostomul” şi „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, materializeză un program amplu și contribuie la reușita acestei manifestări ştiinţifice. Referatele Simpozionului sunt cuprinse în două volume, apărute la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei şi reunesc, împreună, peste 1100 de pagini.

În data de 5 mai, într-un cadru festiv, Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei Andreicuţ, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolit al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a primit titlul de „Doctor Honoris Causa“ al Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia. Festivitatea a fost deschisă prin cuvântul rostit de către dl. Prof. Univ. Dr. Nicolae Todea, Preşedintele Senatului Universităţii albaiuliene, care a subliniat importanţa momentului pentru mediul academic local, de care Înaltpreasfinţia Sa este legat sufleteşte prin activitatea desfăşurată în calitate de ierarh şi profesor. În cele ce au urmat, Pr. Prof. Univ. Dr. Emil Jurcan, Decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, a dat citire textului Laudatio. Diploma de Doctor Honoris Causa a fost înmânată de către Prof. Univ. Dr. Daniel Breaz, rectorul Universităţii din Alba Iulia, moment urmat de cuvântul rostit de către Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, cu titlul „Altarul ca să țină și pietrele sa fie, / Cer inimă și viața zidite-n temelie”. La finalul primei părţi a acestei zile, au luat cuvântul Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, Pr. Prof. Univ Dr. Ioan Chirilă, Preşedintele Senatului Universităţii din Cluj Napoca, dl. Ion Dumitrel, Preşedintele Consiliului Judeţean Alba şi dl. Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.

Sursa: (Pr. Florin Croitoru, http://reintregirea.ro)

Ultimele din categorie