Duminica a doua după Paşti la Catedrala Patriarhală

28 Aprilie 2014 01:24 Arhiepiscopia Bucureştilor

Creştinii ortodocşi s-au aflat ieri, 27 aprilie 2014, în Duminica a doua după Paşti, a Sfântului Apostol Toma. La Catedrala patriarhală, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de care s-a aflat şi Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop-vicar patriarhal.

În cuvântul de învăţătură rostit după citirea Pericopei Evanghelice de la Ioan capitolul 20, versetele de la 19 la 31, Patriarhul României a arătat care sunt adevărurile pe care ni le descoperă această Evanghelie. Primul dintre acestea este realitatea Învierii lui Hristos cel Răstignit. Totodată, a mai arătat Preafericirea Sa, Evanghelia ne arată că îndoiala poate fi vindecată: „Evanghelia ne arată că Hristos Domnul a înţeles dorinţa ucenicului Toma de a se convinge de realitatea Învierii Sale. S-a adresat direct lui Toma pe un ton mustrător, zicând: Adu degetul tău şi vezi mâinile Mele şi adu mâna ta şi pune-o în coasta Mea şi nu fi necredincios, ci credincios. Îndoiala lui îndată s-a risipit şi L-a mărturisit pe El ca fiind Domnul Vieţii şi Dumnezeu Adevărat, zicând: Domnul meu şi Dumnezeul meu. Pentru un evreu a vedea ceva limitat şi a mărturisi pe Dumnezeu cel Nelimitat, a vedea ceva material şi a mărturisi pe Dumnezeu cel Nevăzut şi Necuprins era o schimbare radicală. Mărturisirea lui acum este una completă. Când a zis cuvintele Domnul meu a înţeles că El este Domnul vieţii şi când a zis Dumnezeul meu a înţeles că este Dumnezeu Adevărat. Această mărturisire a dumnezeirii lui Hristos cel răstignit şi Înviat este temelia credinţei Bisericii”.

După ce îl vindecă pe Sfântul Apostol Toma de îndoială, Mântuitorul spune: „Fericiţi sunt cei care n-au văzut şi au crezut”. Credinţa, a arătat Preafericirea Sa, este o calitate, o capacitate spirituală de a cunoaşte dincolo de vederea trupească: „Această fericire este fericirea pe care o au oamenii credincioşi. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune în Epistola a doua către Corinteni capitolul 4, versetul 18: Cel ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veşnice. Deci, ceea ce vedem noi cu ochii trupeşti sunt lucruri trecătoare. Dumnezeu fiind Nematerial, Necuprins şi Nevăzut nu poate fi văzut cu ochii trupeşti, dar poate fi văzut prin credinţă, poate fi simţită prezenţa şi lucrarea Lui în viaţa omului credincios, în viaţa lumii şi în creaţia făcută de El”.

Referindu-se tot la pericopa scripturistică de la Ioan, Patriarhul României a arătat şi care este rostul credinţei noastre: „Mai vedem din Evanghelia de astăzi că rostul credinţei noastre nu este doar să ne îmbogăţim cunoştinţele intelectuale. Rostul credinţei este să dobândim viaţă veşnică. Acestea s-au scris pentru ca voi să credeţi că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu şi crezând viaţă veşnică să aveţi. Crezând în El avem viaţă veşnică pentru că El este Calea Adevărul şi Viaţa, El este Izvorul vieţii veşnice”.

În toate bisericile şi mănăstirile din Patriarhia Română a început, astăzi, colecta pentru ajutorarea creştinilor din Siria şi alte zone din Orientul Mijlociu, mulţi dintre ei victime ale prigoanei şi violenţei. În cuvântul ţinut în cadrul Sfintei Liturghii de la Catedrala patriarhală, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a exprimat speranţa că pacea şi buna-înţelegere între oameni de credinţe şi culturi diferite, în această parte a lumii, vor fi restabilite cât mai curând.

Duminica a doua după Sfintele Paşti este singura din anul bisericesc închinată unui Sfânt Apostol al Mântuitorului. Creştinii ortodocşi îl mai pomenesc pe Sfântul Apostol Toma şi pe 6 octombrie. (Sursa: patriarhia.ro)

Ultimele din categorie