Proiecte de restaurare a ctitoriilor brâncoveneşti

18 Februarie 2014 22:14 Arhiepiscopia Bucureştilor

În acest an, Sectorul Patrimoniu şi pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor va dedica în mare parte activitatea sa Anului comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni, informează Ziarul Lumina. 

Se află în proiect lansări de albume, expoziţii, evenimente culturale, sesiuni de informare şi alte activităţi ce vor fi derulate în parteneriat cu diferite instituţii şi parohii.

În domeniul patrimoniului cultural, în Arhiepiscopia Bucureştilor funcţionează 14 muzee şi colecţii de artă bisericească şi patru depozite de conservare a patrimoniului bisericesc, deservite de personal calificat sau în curs de calificare. Întrucât Sectorul Patrimoniu şi pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor doreşte extinderea activităţilor,  se are în vedere pentru anul 2014 perfecţionarea profesională a personalului angajat, responsabil cu probleme de patrimoniu, prin cursuri de specialitate oferite de Centrul pentru patrimoniu cultural „Sfântul Constantin Brâncoveanu” al Patriarhiei Române.

La nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor sunt atestaţi sau în curs de atestare 15 muzeografi, 10 gestionari custode sală şi 10 conservatori.

„Dorim construirea şi amenajarea unui muzeu în proximitatea bisericii Mănăstirii Snagov, Protoieria Ilfov Nord, redactarea de cataloage pentru fondurile de carte veche şi icoane aflate în depozitele de conservare ale Arhiepiscopiei Bucureştilor şi actualizarea şi verificarea inventarului de obiecte de cult de la depozitul de conservare al Arhiepiscopiei Bucureştilor, ca urmare a îmbogăţirii fondului de carte veche şi icoane. De asemenea, se doreşte transferarea depozitului de conservare carte veche şi icoane de la Mănăstirea Sinaia într-un nou spaţiu, precum şi înfiinţarea unui laborator de restaurare în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Prahova, avându-se în vedere, nu în ultimul rând, continuarea proiectului editorial privind ghidurile de prezentare ale mănăstirilor din Arhiepiscopia Bucureştilor”, a precizat arhidiaconul Aurel Vlaicu, consilier eparhial în cadrul Sectorului Patrimoniu şi pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Privitor la lucrările de pictură bisericească desfăşurate la nivelul Arhiepiscopiei Bucureştilor, în Raportul de activitate al Sectorului Patrimoniu şi pictură bisericească al Arhiepiscopiei sunt menţionate 187 de biserici aflate în diferite faze de execuţie (proiectare, licitaţie, execuţie şi recepţie parţială) a lucrărilor de pictură murală din nou (frescă, a secco, mozaic), restaurare a picturii murale şi pictură sau restaurare catapeteasmă şi mobilier liturgic.

„Ne propunem finalizarea intervenţiilor de restaurare a catapetesmelor brâncoveneşti de la bisericile «Sfântul Gheorghe»-Nou, «Sfântul Spiridon» - Vechi şi «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe»-Mogoşoaia, a lucrărilor de conservare-restaurare a picturii murale de la Biserica «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe» - Mogoşoaia şi a picturii din nou de la Biserica «Sfântul Gheorghe»-Nou din Bucureşti, alcătuirea unor albume-monografii pentru Biserica «Sfântul Gheorghe» - Nou din Bucureşti şi Biserica «Sfântul Mare Mucenic Gheorghe» - Mogoşoaia, redactarea şi tipărirea, în colaborare cu Sectorul cultural al Arhiepiscopiei Bucureştilor, a unui album dedicat artei brâncoveneşti şi ctitoriilor Sfântului Constantin Brâncoveanu”, a mai arătat consilierul eparhial Aurel Vlaicu, din cadrul Sectorului Patrimoniu şi pictură bisericească al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

(Sursa: basilica.ro)

Ultimele din categorie