IPS Petru a împlinit 21 de ani de arhierie

5 Septembrie 2011 14:38 Arhiepiscopia Chişinăului

La 1 septembrie, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor a primit felicitări, din partea colaboratorilor Centrului Mitropolitan şi a Consiliului Eparhial, cu ocazia împlinirii a 21 de ani de arhierie.

Cuvinte de apreciere pentru Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei a rostit Preacucernicul părinte Vlad Mihăilă, consilier cu probleme de învăţământ al Mitropoliei Basarabiei. Sfinţia sa i-a urat Înaltpreasfinţitului Petru „sănătate, răbdare, pace sufletească şi păstorire îndelungată cu roade mari duhovniceşti”. 

Preacucernicul părintele Adrian Agapi, secretar-referend al Mitropoliei Basarabiei a dat citire felicitărilor venite din partea ierarhilor cu acest prilej. Un mesaj de felicitare a adresat Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru şi dl profesor Gheorghe Badea de la Iaşi.

Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor a fost hirotonit arhiereu la 1 septembrie 1990 în Catedrala „Naşterea Domnului” din Chişinău de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci mitropolit al Moldovei şi Bucovinei şi fostul patriarh al Rusiei, Alexei al II-lea.

 

Mesajul de felicitare a dlui profesor Cheorghe Badea de la Iaşi cu ocazia împlinirii de către IPS Mitropolit şi Exarh Petru al Basarabiei a 21 ani de arhierie

Înaltpreasfinţite Părinte Petru,

Când vine toamna şi începe anul bisericesc, creştinii adună roadele câmpului, roadele ţarinei pe care Bunul Dumnezeu le-a dat-o s-o lucreze cu dreptate, spunându-le: „De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca” (Isaia 1, 19).

La 1 septembrie , Înaltpreasfinţia Voastră culegeţi rodul toamnei duhovniceşti, rodul evlaviei, al credinţei celei adevărate, care Vă aşază alături de Iosif, ca o „ramură de pom roditor lângă izvor” (Facerea 49, 22) şi de „bărbatul fericit” al marelui rege David (Psalmi 1, 1).

„Mare este taina evlaviei” (I Timotei 3, 16); ea ne dă putere şi ni-L aduce pe Dumnezeu. Ştiind că evlavia este semnul vieţii veşnice, Înaltpreasfinţia Voastră V-aţi străduit totdeauna să fiţi „bărbat bun şi drept”, precum Iosif din Arimateia (Luca 23, 50), şi „evlavios”, precum Anania din Damasc (Fapte 22, 12)

Luând aminte la cuvântul Sfântului Apostol Pavel: „Toţi care voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigoniţi” (II Timotei 3, 12), V-aţi rugat împreună cu psalmistul: „Dumnezeu mă încinge cu putere” (Psalmi 17, 35), „Dumnezeu este tăria mea” (Psalmi 117, 14) şi aţi înfruntat, cu credinţă şi curaj, toate vitregiile şi toate vrăjmăşiile, cunoscând că „Dumnezeu ştie să scape pe cei evlavioşi” (II Petru 2, 9).

Înaltpreasfinţite Părinte,

Aţi cules rodul evlaviei, rodul toamnei duhovniceşti, când „arhiereu fiind luat dintre oameni” aţi fost „pus pentru oameni, spre cele către Dumnezeu” (Evrei 5, 1), „chemat de Dumnezeu, precum  Aaron” (Evrei 5, 4), după chipul lui Hristos pe care Dumnezeu L-a numit „Arhiereu în veac după rânduiala lui Melchisedec” (Evrei 5, 10).

Înaltpreasfinţite Părinte,

Vă dorim să Vă bucuraţi pururea de binecuvântarea Mântuitorului Hristos, chipul desăvârşit al evlaviei şi al ascultării, Care, „S-a făcut tuturor celor care Îl ascultă pricină de mântuire veşnică” (Evrei 5, 8-9), iar noi, urmându-Vă ca pe Părintele nostru duhovnicesc, să umblăm „întru viaţă sfântă şi evlavie” (II Petru 3, 11).

Întru mulţi ani, Stăpâne!

Cu evlavie,

Al Înaltpreasfinţiei Voastre, supus fiu duhovnicesc, Gheorghe BADEA

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

Citește alte articole despre: aniversare, slujire, arhiereu

Ultimele din categorie