„Omul nu se poate opune planului lui Dumnezeu”

16 Ianuarie 2014 15:30 Arhiepiscopia Chişinăului

Pe 12 ianuarie, Înaltpreasfinţitul Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor, a oficiat, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi,  Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Paraclisul Mitropolitan „Sfântul Ioan Teologul” din Chişinău.

După  Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Petru a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia din Duminica după Naşterea Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei, a spus, printre altele,: „Vedem în Evanghelia de astăzi că Iosif este înştiinţat de înger, în vis, despre intenţia lui Irod de a-L omorî pe Iisus. Ridică-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui, fugi în Egipt şi stai acolo până ce-ţi voi spune, fiindcă Irod va căuta Pruncul ca să-L ucidă, îi spune lui Iosif îngerul. Iosif urmează acest sfat şi în felul acesta Pruncul Iisus scapă de cruzimea împăratului Irod. Ne spune mai departe Evanghelia: El, ridicându-se, a luat noaptea Pruncul şi pe Mama Lui şi au plecat în Egipt. Aceasta se întâmplă, ne mai spune Evanghelia, pentru a se împlini una dintre profeţiile Vechiului Testament, care spune: Din Egipt am chemat pe Fiul Meu.

Magii s-au întors pe altă cale în ţara lor şi nu i-au spus nimic lui Irod despre Prunc. Împăratul s-a mâniat tare şi a dat ordin să fie ucişi toţi pruncii care erau în Betleem şi în toate hotarele lui, de doi ani şi mai în jos. Şi în acest caz, ne spune Evanghelia, s-a împlinit o altă proorocie a Proorocului Ieremia.

Îngerul Domnului s-a arătat, din nou, în vis lui Iosif, după moartea lui Irod. De data aceasta l-a anunţat: Ridică-te, ia Pruncul şi pe Mama Lui şi mergi în pământul lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului. Iosif a luat Pruncul şi pe Mama Lui şi s-au întors în pământul lui Israel. Însă nu au mers în Iudeea, unde domnea fiul lui Irod Arhelau, ci au mers în părţile Galileii şi s-au stabilit în oraşul Nazaret, ca să se împlinească o altă proorocie, că Nazarinean Se va chema.

Cu toate că Irod răspunde cu duşmănie, vedem că planul lui Dumnezeu de salvare a lumii se realizează. Omul nu se poate opune planului lui Dumnezeu. Cele profeţite de prooroci toate s-au împlinit spre mântuirea noastră. Şi toate acestea se întâmplă din marea dragoste a lui Dumnezeu pentru creatura sa, pentru fiecare dintre noi”.  

În cuvântul său, Întâistătătorul Mitropoliei Basarabiei s-a referit şi la slujirea exemplară şi jertfelnică, a părintelui arhidiacon Andrei Cojocaru care, în cadrul Sfintei Liturghii, a fost hirotonit preot. Înaltpreasfinţitul Petru, vădit emoţionat de despărţirea de cel mai bun arhidiacon al Mitropoliei Basarabiei, a spus: „Îi mulţumim părintelui Andrei care, pe parcursul a mai mulţi ani, a înfrumuseţat, prin vocea sa inconfundabilă, slujbele chiriarhului Mitropoliei Basarabiei. Fiind un bun cunoscător al tipicului, al slujbelor bisericeşti, şi în mod special al celor arhiereşti, părintele Andrei ne-a ajutat mult în misiunea noastră de arhipăstor în ultimii ani. De fiecare dată, când mergeam în parohii, creştinii remarcau dragostea, evlavia şi credinţa cu care părintele Andrei rostea ecteniile. Atmosferă de rugăciune pe care o creează părintele Andrei prin vocea sa, aduce mulă linişte şi pace în sufletele creştinilor. Nu o singură dată, creştinii s-au apropiat, după sfintele slujbe şi i-au mulţumit. Pentru noi era plăcut să vedem asemenea gesturi din partea credincioşilor. Acum părintele este chemat la altă slujire de Bunul Dumnezeu, la cea de preot. Şi avem buna credinţă că experienţa sa, tactul său pastoral şi darul cântării cu care l-a înzestrat Dumnezeu, îl va ajuta să fie un harnic lucrător în grădina Domnului. Îi dorim, părintelui Andrei, păstorire îndelungată cu roade bogate”. „Mulţumim părinte şi Dumnezeu să te ajute în noua ta misiune. Să păstoreşti credincioşii cu dragoste, cu credinţă şi cu nădejde, spre slava Bunului nostru Dumnezeu. Doamne ajută şi într-un ceas bun”, i-a urat Înaltpreasfinţitul Mitropolit şi Exarh Petru noului hirotonit.

Părintele Andrei, emoţionat şi el, la rândul său, a mulţumit Arhipăstorului Mitropoliei Basarabiei pentru încrederea acordată şi a promis să fie un păstor conştiincios şi vrednic al creştinilor încredinţaţi spre păstorire, respectând canoanele bisericeşti. 

Biroul de presă al Mitropoliei Basarabiei

(Sursa: mitropoliabasarabiei.md)

Ultimele din categorie