Atelier de lucru pe tema consumului de alcool/droguri

2 Februarie 2012 00:31 Arhiepiscopia Iaşilor

La Botoşani s-a desfăşurat, pe 27 ianuarie 2012, un atelier de lucru pentru responsabili ai comunităţii (cadre didactice, preoţi si asistenţi sociali) din România şi Republica Moldova.

La Botoşani s-a desfăşurat, pe 27 ianuarie 2012, un atelier de lucru pentru responsabili ai comunităţii (cadre didactice, preoţi si asistenţi sociali) din România şi Republica Moldova. Participanţii sunt persoane care au asistat iniţial la cursurile de formare desfăşurate în cadrul proiectului „Cooperare transfrontalieră pentru o viaţă fără droguri“. Pe parcursul atelierului au fost discutate aspecte privind traficul şi consumul de alcool/droguri, precum şi diverse strategii de intervenţie. Cei 25 de participanţi au purtat discuţii privind modalităţi eficiente de intervenţie în lucrul direct cu beneficiarii, dependenţii de alcool şi alte droguri. În acest sens, au fost analizate şi diversele instrumente de lucru pe care Centrul de consiliere şi reabilitare a persoanelor dependente de alcool şi alte droguri „Sfântul Nicolae“ le utilizează, iar un aspect deosebit de important a fost cel al adaptării lor la nevoile arealului în care vor fi utilizate. Un alt punct pe agenda de lucru l-a reprezentat trecerea în revistă a caracteristicilor dependenţei ca boală. În relaţia cu dependenţii este de preferat a se folosi o abordare holistică, intervenţia facându-se la nivel bio-psiho-socio-spiritual. În concordanţă cu subiectul de faţă, s-a desfăşurat, inevitabil, o dezbatere având ca subiect principal relaţia preot-enoriaş şi modalităţile de abordare de către preot a problematicii consumului de droguri în comunitate. În plus, faţă de aspectul teoretic al dezbaterilor, participanţii la atelier au fost onoraţi cu vizita unui membru al grupului de suport Alcoolicii Anonimi „Unirea“ Iaşi care şi-a prezentat experienţa personală în procesul de recuperare. Discuţia care a urmat a cuprins aspecte legate de modul în care au evoluat sau involuat relaţiile intrafamiliale atât în perioada de consum, cât şi în cea de recuperare, precum şi diferenţele pe care le-a resimţit în cel de-al treilea an de abstinenţă, comparativ cu primul an. (Ionuţ Ignat)

Ultimele din categorie