Cerc pastoral-misionar în Parohia Cârligi

3 Septembrie 2014 12:14 Arhiepiscopia Iaşilor
 

Luni, 1 septembrie 2014, în Parohia Cârligi din comuna Ştefan cel Mare, Protopopiatul Piatra Neamţ, s-a săvârşit Sfânta Liturghie cu prilejul întâlnirii preoţilor din Cercul pastoral-misionar „Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul“.

Tema întâlnirii a fost susţinută de părintele Cătălin Mihai Bucur de la Parohia Ştefan cel Mare 2. Părintele a vorbit despre pregătirea credincioşilor şi participarea la Sfânta Liturghie, temă care a fost dublată de împărtăşirea credincioşilor prezenţi.

Cu acest prilej au fost binecuvântate şi lucrările de restaurare ale locaşului de cult, întrucât în aproximativ două luni a fost conservată pictura de pe catapeteasmă şi au fost remediate problemele majore ale bisericii, cât şi ale spaţiilor adiacente.

Parohia Cârligi este implicată de scurt timp într-un nou şi amplu program pastoral despre care părintele Cristian Tablan ne-a oferit mai multe detalii: „Mulţumim credincioşilor pentru jertfa oferită înaintea lui Dumnezeu şi nădăjduim să refacem duşumelele bisericii, să consolidăm temelia locaşului şi să amenajăm aleile din curte. Prin mila Domnului vrem să dinamizăm viaţa pastoral-misionară potrivit cerinţelor pastorale actuale, sprijinind activitatea filantropică în parohie. Îmi doresc să avem o activitate catehetică la nivelul parohiei, sub forma unor întâlniri cu tinerii de toate vârstele, să sprijinim apropierea tinerilor de Bisericã prin programe sociale şi culturale, să revenim la înţelegerea adecvată a textului Sfintei Scripturi şi la cunoaşterea învăţăturii Sfinţilor Părinţi. Ca părinte sufletesc, conştient de mântuirea credincioşilor, sunt pe deplin convins că Sfânta Împărtăşanie trebuie să fie manifestarea cea mai intensă a vieţii noastre ortodoxe. De aceea, trebuie să ne obişnuim să ne împărtăşim cât mai des, cu o pregătire adecvată prin spovedanie şi pocăinţă. De asemenea, încercăm să sporim activitatea filantropică şi misionară. În acest sens, am organizat şi un pelerinaj alături de Parohia Conţeşti-Girov în Transilvania, în luna august a acestui an, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Teofan, la câteva obiective esenţiale pentru trăirea noastră ortodoxă: Topliţa, Recea, Râmeţ, Alba Iulia, Prislop, Densuş, Sibiu şi Sâmbăta de Sus“.

Scurt istoric

Satul Cârligi şi-a luat numele de la boierul Rosetti Bălănescu căruia i se spunea şi Cârligeanu. Satul se mărgineşte spre nord cu satele Duşeşti, Soci, iar spre sud, cu satul Şerbeşti, care azi poartă denumirea de Ştefan cel Mare. Satul este aşezat pe două dealuri, Holm şi Movila, şi cuprinde 100 de familii. Biserica Parohiei Cârligi, fostă mănăstire grecească, clădită la 1827, poartă hramurile „Sfinţii Trei Ierarhi“ şi „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“, părintele Cristian Tablan fiind numit paroh la data de 1 septembrie 2013, după transferul de la parohia Secu-Izvorul Alb. În această biserică au slujit altarului părinţii Crocris, Ioan Stăcescu, Eugen Grigoriu (1950-1985) şi Nicolae Văideanu (1985-2013). Fiind declarată monument istoric, Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“ figurează pe Lista Monumentelor Istorice, în baza Ordinului nr. 2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, la numărul de cod NT-II-a-B-10603. În pronaos se află înmormântat fiul boierului Costache Rosetti, Ioan Cantacuzino, cel care a şi refăcut biserica. (Preot Ștefan Zaharia)

Ultimele din categorie