Vizita IPS Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei la Elasona, Grecia 5-7 octombrie 2010

21 Februarie 2011 16:32 Arhiepiscopia Iaşilor

În perioada 5-7 octombrie a.c., la invitația IPS Vasilios, Mitropolitul Elasonei, IPS Mitropolit Teofan a oficiat o vizită în Biserica Ortodoxă a Greciei. Scopul vizitei a fost participarea la manifestările prilejuite de împlinirea a 98 de ani de la eliberarea de sub suzeranitatea turcilor a orașului amintit.

În perioada 5-7 octombrie a.c., la invitația IPS Vasilios, Mitropolitul Elasonei, IPS Mitropolit Teofan a oficiat o vizită în Biserica Ortodoxă a Greciei. Scopul vizitei a fost participarea la manifestările prilejuite de împlinirea a 98 de ani de la eliberarea de sub suzeranitatea turcilor a orașului amintit. Prin acțiuni militare susținute, anul 1912 va rămâne înscris în istorie ca anul în care Grecia de Nord și-a recăpătat independența, desăvârșindu-se în felul acesta un vis național a cărui materializare a început încă din 1821, odată cu eliberarea jumătății sudice a Greciei.
După sosirea pe Aeroportul „Macedonia“, în seara zilei de 5 octombrie a.c., IPS Mitropolit Teofan, însoțit de Pr. Drd. Petru Sidoreac, în calitate de interpret de limbă greacă, s-a deplasat la Elasona, oraș situat la aproximativ 150 km. sud-vest de Tesalonic.
Ajuns la finalul slujbei Vecerniei, înaltul ierarh a fost prezentat credincioșilor, alături de ceilalți opt arhierei invitați ai IPS Vasilios: IPS Evghenios al Knososului (Creta), IPS Theodoros al Iliopolului – Egipt (Patriarhia Alexandriei), IPS Chiril al Varnei, IPS Neofit al Ruse, PS Naum al Stobionului (Patriarhia Bulgariei) și PS Pantelimon al Theopolului, PS Ioannis al Thermopilelor, PS Serafim al Redinei (Biserica Greciei).
Cina a fost servită la Mănăstirea „Înălțarea Domnului“ Sikea (sec. XVI).

Miercuri, 6 octombrie

Programul liturgic s-a desfășurat între orele 7.30 – 11.00. La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul gazdă a mulțumit tuturor celor prezenți – clerici, reprezentanți ai autorităților și ai armatei, credincioși – care, prin participarea la aceste momente festive aduc un omagiu de recunoștință înaintașilor jertfiți pentru împlinirea idealului de secole al libertății. Invitat să ia cuvântul, IPS Mitropolit Teofan, protosul soborului de arhierei, a mulțumit pentru invitația primită de a fi alături de fiii eparhiei Elasonei la aceste momente de recomemorare a istoriei lor. Printre altele, a prezentat câteva repere din istoria comună a popoarelor balcanice, care au avut urmări hotărâtoare pentru evoluția lor ulterioară: 1821 – începutul luptei de eliberare a părții de Sud a Greciei, 1877 – declararea independenței României și Bulgariei de sub jugul otoman, 1912 – eliberarea Nordului Greciei începând de la Elasona.
Argumentând că eliberarea din 1912 nu se putea face fără ajutorul Maicii Domnului, IPS Teofan a oferit ierarhului gazdă o frumoasă icoană cu chipul acesteia.
În continuare s-a oficiat un Te-Deum și Parastasul pentru eroii căzuți în luptă. Au urmat cuvântări ale reprezentanților școlii prin care s-au adus în lumina prezentului elementele istorice cele mai semnificative de acum un veac.
După încheierea programului liturgic, s-au depus coroane la Monumentul Eroilor din oraș, timp în care IPS Teofan și ceilalți ierarhi au vizitat biserica Sfântului Arsenie Mitropolitul Elasonei († 1626), unde se păstrează fragmente din moaștele acestuia aduse de la Moscova.
Următorul popas a fost făcut la Mănăstirea Panaghia Olimpiotisa (Maica Domnului din Olimp). Mănăstirea a jucat un rol covârșitor în istoria regiunii încă de la întemeierea ei (sec. XIII). Printre alte odoare sfinte de excepție, păstrate într-un mod exemplar în muzeul mănăstirii, se evidențiază cea mai veche ușă de biserică din lume (sec. XIII).
Aici, IPS Mitropolit Teofan s-a întâlnit cu dl Gheorghios Galanis, primarul din Livadi, locul de origine al unuia dintre cei mai cunoscuți eroi ai Revoluției din 1821, Olimpios Iorgakis, căzut la datorie în luptele de la Mănăstirea Secu.
Prânzul a fost servit la Mănăstirea Sfânta Treime Sparmos (sec. XVI), situată pe versantul vestic al Muntelui Olimp, la altitudinea de 1000 m.
Spre seară, la solicitarea IPS Teofan, o parte din invitați s-au bucurat de momente unice oferite de accederea pe miticul Olimp până la altitudinea de 2300 m. Acest lucru a fost posibil și datorită comandantului unității militare de vânători de munte situată la cota 2000, care a pus la dispoziția grupului un jeep din dotare.
Seara, după cina luată la aceeași mănăstire, IPS Teofan și-a luat rămas bun de la chiriarhul locului, IPS Mitropolit Vasilios, care urma ca a doua zi devreme să se deplaseze la Atena pentru a participa la lucrările Sfântului Sinod.

Joi, 7 octombrie

Ultima zi de sejur în Grecia a însemnat mai întâi vizitarea unor obiective religioase din Tesalonic. După închinarea la moaștele Sfântului Grigorie Palama din Catedrala Mitropolitană, IPS Teofan a poposit la biserica Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir. Ultimul obiectiv – biserica Rotonda, cea mai veche din Grecia.
La prânz, a poposit în localitatea Nea Kallikratia din județul Halkidiki, legată duhovnicește de orașul Iași datorită Sfintei Cuvioase Parascheva. Aceasta a adormit întru Domnul în Kallikratia de lângă Constantinopol, de unde grecii s-au refugiat în anii 1922-1924 pentru a înființa o nouă localitate, situată la 40 km de Tesalonic, sub auspiciile aceleeași ocrotitoare sfinte.
Prânzul a fost servit la reședința parohului din Nea Kallikratia, Arhim. Isaia Marantidis, o veche cunoștință a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. De menționat că aici este și centrul de tabere al parohiei, unde au fost găzduiți în decurs de câțiva ani 120 de elevi și eleve de la Seminariile Teologice din Moldova, precum și de la diferite alte școli.
Biserica parohială cu hramul Sfintei Parascheva a făcut ca IPS Teofan să constate atât măiestria cu care a fost construită, cât și evlavia credincioșilor de aici față de „consăteanca“ lor, după expresia părintelui paroh.
După vizitarea bisericii, IPS Mitropolit a făcut un scurt popas la locuința Preotului Petru Sidoreac, din aceeași localitate.
În drum spre aeroport, s-a oprit la Mănăstirea Sfântului Ioan Teologul Suroti, pentru a se închina la moaștele Sfântului Arsenie Capadocianul și la mormântul Cuviosului Paisie Aghioritul.

Cu acest moment semnificativ s-a încheiat o vizită menită să arate frățietatea întru slujire dreaptă, precum și mersul comun pe treptele unei istorii pline de jertfe și înălțări.

 

Citește alte articole despre: sfinţi, pelerinaj, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Grecia

Ultimele din categorie