„Adevărata unire se realizează prin Iisus Hristos“

În Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului au avut loc, în aceste zile, mai multe evenimente cultural-religioase, menite să reamintească importanţa Unirii de la 1859. Manifestările s-au derulat cu prilejul sărbătoririi a 153 de ani de la Unirea Principatelor şi în contextul împlinirii a 120 de ani de la trecerea la cele veşnice a episcopului Melchisedec Ştefănescu.

PS Ioachim Băcăuanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, alături de un sobor de preoţi de la Centrul eparhial Roman, a oficiat ieri la Catedrala arhiepiscopală din Roman slujba Parastasului pentru „corifeii“ Unirii Principatelor Române. Preasfinţia Sa a adresat un cuvânt de învăţătură în care a remarcat că toate manifestările din această perioadă au fost puse „sub semnul marelui Melchisedec Ştefănescu“. „Ne-am rugat pentru cei doi mitropoliţi de atunci (1859), Sofronie Miclescu al Moldovei şi Nifon al Ungrovlahiei, dar şi pentru episcopul Melchisedec Ştefănescu, care, în acea perioadă, deşi era director al Seminarului Teologic de la Huşi, a avut un rol semnificativ în evenimentul istoric din 1859. De altfel, toate manifestările din această perioadă le-am pus sub semnul episcopului Melchisedec Ştefănescu, de la a cărui trecere în veşnicie se împlinesc anul acesta 120 de ani, personalitate care a marcat ca nimeni altul timpul său. S-au mai pomenit şi alţi corifei ai Unirii Principatelor, cum ar fi protopopul de Roman, Dimitrie Matcaş, şi alţii ale căror nume se înscriu în cartea luptătorilor pentru unirea românilor. Am făcut un îndemn la unitate, la revenirea la ceea ce înseamnă patriotism, Biserică naţională şi naţiune, amintind că adevărata unire se realizează prin Iisus Hristos, Cel care ne-a chemat să fim una, să fim uniţi în Dumnezeu. Ne-am rugat ca neamul românesc să fie unul, luând ca exemplu unitatea din Biserică şi puterea care izvorăşte din această unitate“, a relatat PS Ioachim Băcăuanul.

„Biserica a fost întotdeauna alături de popor“

La Biserica „Sfântul Dumitru“ - Narcisa din Bacău a fost oficiată duminică, 22 ianuarie, slujba Vecerniei de către PS Ioachim Băcăuanul, alături de un sobor de preoţi. La slujbă au asistat peste 1.500 de băcăuani. Evenimentul a reprezentat începutul manifestărilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului, prilejuite de serbarea a 153 de ani de la Unirea Principatelor Române. Corala „Lumină lină“, a preoţilor din Protopopiatul Bacău, a prezentat un program de cântece patriotice româneşti. PS Ioachim Băcăuanul a susţinut o prelegere în care a prezentat rolul Bisericii în înfăptuirea Unirii Principatelor Române de la 1859. De asemenea, Preasfinţia Sa a vorbit despre unitatea Sfintei Treimi, ca model desăvârşit, şi importanţa comuniunii în sânul poporului român. Făcând o incursiune duhovnicească în trecutul acestui neam, avându-l în atenţie pe Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, PS Ioachim Băcăuanul a amintit încă o dată faptul că poporul român este aflat într-o continuă stare de jertfă pe care Biserica o trăieşte în permanenţă. „Sfânta Liturghie este în primul rând jerfă“, a precizat Preasfinţia Sa, evidenţiind calităţile multiple ale neamul românesc a cărui identitate nu se poate dezlipi de Biserică. Reiterând faptul că noţiuni precum „patriotism“ sau „patriot“ nu trebuie să devină caduce, în ciuda vremurilor pe care le trăim, Episcopul-vicar al Eparhiei Romanului şi Bacăului a adăugat că „Biserica a fost întotdeauna alături de popor şi nu a fost niciodată insensibilă la suferinţele acestui neam“. „Vă îndemn să luptăm cu armele duhului pentru ca neamul acesta să nu dispară. Iată ce frumos am ales noi, băcăuanii, să serbăm unirea. Noi trebuie să cerem drepturile legale şi sfinte ale poporului, să cerem ca patria şi patriotismul să nu dispară“, a accentuat PS Ioachim Băcăuanul. La finalul acestui impresionant moment de rugăciune şi cântare, Preasfinţia Sa a primit Medalia „20 de ani de la reînfiinţarea Asociaţiei Naţionale «Cultul eroilor» - România“. Medalia a fost înmânată Preasfinţiei Sale de col. Paul Valerian Timofte, preşedintele Asociaţiei Naţionale „Cultul eroilor - România“ - filiala Bacău. „PS Ioachim Băcăuanul ne-a ţinut astăzi o adevărată lecţie de istorie românească“, a spus col. Paul Valerian Timofte.

Ziua Unirii la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ Bacău

Ziua Unirii Principatelor Române a fost serbată într-un mod deosebit ieri la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu“ din Bacău, unde, pe lângă prezentările făcute de specialişti în domeniul istoriei moderne, publicul prezent în sală a putut asista şi la un concert de cântece patriotice româneşti, susţinut, cu binecuvântarea Preasfinţitului Ioachim Băcăuanul, de Corala „Lumină lină“. Îndemnul la dragoste şi unitate de neam şi ţară, făcut de slujitorii sfintelor altare, prin intermediul câtorva din cele mai cunoscute cântece legate de acest moment important, la care s-au făcut părtaşi şi preoţii, s-a împletit cu ideile actuale şi pline de interes pe care istoricii Bogdan Minea şi Viorel Butnariu, ambii de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol“ din Iaşi, alături de Jean Ciută, le-au făcut cunoscute publicului. Cu această ocazie a fost prezentat şi volumul „Comuna Dămieneşti de pe Siretul mijlociu. File de istorie“, autor prof. Ioan Ungureanu.

De la același autor

Ultimele din categorie