Biserica Ortodoxă a Greciei: „Împărtășirea din Potirul Obștesc al Vieții nu poate deveni cauză a transmiterii de boli”

11 Mai 2020 20:20 Ortodoxia în lume

În cadrul ședinței Sfântului Sinod din data de 2 aprilie a.c., Biserica Ortodoxă a Greciei a formulat mai multe hotărâri în contextul pandemiei de Covid-19, afirmând că „venirea spre Dumnezeiesca Euharistie și împărtășirea din Potirul Obștesc al Vieții nu poate deveni cauză a transmiterii de boli”.

Întrunit sub președinția Arhiepiscopului Ieronim al Atenei pe platforma online presence.gov.gr, Sfântul Sinod Permanent al Bisericii Ortodoxe a Greciei le-a reamintit credincioșilor îndemnul Sfântului Ioan Gură de Aur, că „omul care nu merge la biserică dintr-o anumită nevoie se poate face pe sine altar la care să se roage”.

Totodată, sinodalii au explicat că, acest lucru nu lasă să se subînțeleagă în niciun fel, sau chiar mai mult, nu înseamnă o punere la îndoială a Tainei Dumnezeieștii Euharistii (Aricolul 6 al Enciclicei 3016 nr. prot. 1626/711):

„Venirea spre Dumnezeiesca Euharistie și Împărtășirea din Potirul Obștesc al Vieții nu poate deveni cauză a transmiterii de boli”. Cei care se apropie „cu frică de Dumnezeu, cu credință și dragoste”, în chip absolut liber, fără vreo constrângere exterioară, se împătășesc cu Trupul și cu Sângele lui Hristos, care se face „medicament al nemuririi - φάρμακον ἀθανασίας”, „spre iertarea păcatelor și spre viața de veci”.

Orice suspiciune cu privire la transmiterea unor boli prin intermediul Dumnezeieștii Euharistii este reprobabilă, întrucât aduce atingere (θίγει - ofensează) Adevărului dogmatic, Credinței Apostolice și Tradiției Bisericii. Drept urmare, este cu neputință ca acestă concepție să fie acceptată de către Biserică, care rămâne nestrămutată în convingerea Ei, privitoare la prezența reală a Duhului Sfânt în Taina Dumnezeieștii Euharistii și la experiența Ei de veacuri pe această temă.

De asemenea, în condițiile date, orice discuție despre modul administrării/ transmiterii Dumnezeieștii Împărtășiri este inoportună (ἄκαιρος), fără discernământ/ indiscretă (ἀδιάκριτος), nu zidește, și prin urmare este incceptabilă/ reprobabilă (ἀπορριπτέα)”.

Sursa: ecclesia.gr

Ultimele din categorie