Ce minuni făcea avva Sisoe!

Minuni - Vindecări - Vedenii

Ce minuni făcea avva Sisoe!

    • Ce minuni făcea avva Sisoe!
      Ce minuni făcea avva Sisoe!

      Ce minuni făcea avva Sisoe!

Iar bătrânul socotind că-i face metanie îi zice lui: “Scoală-te şi ieşi afară”, căci nu ştia că este mort. Şi îndată s-a sculat şi a ieşit afară.

A venit odată un mirean, care avea un fiu, la avva Sisoe în muntele avvei Antonie şi s-a întâmplat să moară fiul lui pe drum. Şi nu s-a tulburat, ci l-a luat pe el la bătrân cu credinţă şi a căzut împreună cu fiul ca şi cum ar fi făcut metanie, ca să fie binecuvântat de bătrân. Şi sculându-se tatăl a lăsat pe copil la picioarele bătrânului şi a ieşit afară. Iar bătrânul socotind că-i face metanie îi zice lui: “Scoală-te şi ieşi afară”, căci nu ştia că este mort. Şi îndată s-a sculat şi a ieşit afară. Şi văzându-l pe el tatăl lui s-a minunat şi, intrând s-a închinat bătrânului şi i-a vestit lui lucrul. Auzind bătrânul s-a întristat, căci nu voia să se facă aceasta. Şi ucenicului lui i-a poruncit, să nu spună nimănui, până la săvârşirea bătrânului.

(Dimitrios G. Tsamis, Patericul Sinaitic, Editura Deisis, 1995, p. 197)