Cerc de Istorie Bisericească la Facultatea de Teologie din Iași

16 Decembrie 2019 19:30 Educaţie

Joi, 12 decembrie 2019, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași a avut loc prima întâlnire din anul universitar 2019-2020 a Cercului de Istorie Bisericească „Arhiereu Narcis Crețulescu”. 

Temele abordate au gravitat în jurul activității misionare, sociale și catehetice a doi arhierei ai veacului trecut: mitropoliții Pimen Georgescu și Sebastian Rusan, comunicările fiind susținute de drd. Ionel Moldovan, respectiv Alexandru Oprea.

Aspecte inedite privind provocările vremii și modul în care mitropolitul Pimen Georgescu a reușit să le facă față au fost atinse în prima parte a întâlnirii. Se remarcă orientarea, în perioada postbelică, spre vindecarea rănilor poporului, lucru evidențiat în pastoralele emise de acesta, care nu și-au pierdut din actualitate. Tot un model de păstorire îl reprezintă și mitropolitul Sebastian Rusan, care, conform lucrării prezentate în cadrul cercului, a reușit să fie un adevărat întemeietor de școală românească atât în Transilvania, cât și în Moldova.

Sesiunea de comunicări a fost urmată de o serie de întrebări. Dialogul a fost binevenit prin participarea pr. lect. dr. Daniel Niță-Danielescu. Concluziile întâlnirii au lăsat orizontul deschis către noi subiecte care așteaptă a fi discutate în viitoarele întâlniri. (Claudiu Dulgheru)

Ultimele din categorie