Vorbăria şi pălăvrăgeala arată un lăuntru stricat, care duce la stricarea altora și lipseşte cuvântul de tainica lui putere