Comunicat de presă: Astăzi debutează la Iași Colocviul Național de Muzicologie - Ediția XXI

22 Februarie 2019 15:41 Social

În zilele de 22 și 23 februarie se desfășoară la Iași cea de-a XXI-a ediție a Colocviului Național de Muzicologie. Președintele de onoare al evenimentului este profesor univ. dr. Gheorghe Duțică.

Tematica – ARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA

PARTENERII acestui proiect sunt Colegiul Național de Artă Octav Băncilă Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și Universitatea Națională de Arte George Enescu Iași Facultatea de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice, Centrul de Cercetare Știința muzicii şi Editura Artes.

OBIECTIVELE majore propuse de Colocviul Național de Muzicologie sunt: investigarea istorico-științifică și structurală a fenomenului muzical; favorizarea formării unei viziuni globale și realiste privind modul concret în care trebuie conceput și realizat procesul de creație; manifestarea inițiativei de susținere a propriilor opinii – în special pentru elevi, studenți, masteranzi – și constituirea unui real schimb de experiență, prin transmiterea către participanți a rezultatului cercetării fiecăruia în vastul domeniu al învățământului cultural – artistic și educativ. Acestea ar fi cele mai importante preocupări pentru tânăra generație, dar și noi, dascălii avem o menire sfântă de a șlefui, a contura personalitatea noii generații și, în mod implicit, de a da aripi viitorului...

Tot în atenția organizatorilor acestui colocviu se află și Cinstirea celor care ne-au format pe noi, dascălii de astăzi, de aceea în urmă cu mai mulţi ani am introdus în programul CNM și momentul IN MEMORIAM sau IN HONOREM, în care rememorăm activitatea înaintașilor noștri sau prezentăm și lansăm ultimele volume editate de mentorii noștri. Anul acesta vom avea în atenţie o personalitate emblematică a culturii ieşene, compozitorul, muzicologul, profesorul universitar doctor – VIOREL MUNTEANU.

PROGRAMUL manifestărilor Colocviului Naţional de Muzicologie, 2019

DESCHIDEREA MANIFESTĂRILOR: Vineri, 22 februarie 2019, ora 16.00

Universitatea Naţională de Arte G. Enescu Iași, Sala Eduard Caudella, din str. Cuza Vodă, nr. 29. Festivitatea de deschidere va fi urmată de:

  • Lansarea celui de al XIV-lea volum de Studii de muzicologie
  • momentul IN HONOREM – VIOREL MUNTEANU
  • lansarea Albumului aniversar VIOREL MUNTEANU – Portrete în timp...
  • lansarea volumelor de autor:
  1. REZONANŢE şi
  2. DOCUMENTE SONORE: CREAŢII VOCAL-SIMFONICE ŞI DE CAMERĂ, vol. V și MUZICĂ DE CAMERĂ, vol. VI

SUSŢINEREA LUCRĂRILOR PARTICIPANȚILOR: Sâmbătă, 23 februarie 2019, ora 9.00  

Universitatea Naţională de Arte G. Enescu Iași, Sala George Pascu, din str. C. Negruzzi, nr. 7-9.

Vor fi prezentate lucrările coautorilor volumului al XIV-lea de Studii de Muzicologie – cadre didactice universitare, preuniversitare, doctoranzi, masteranzi, studenți, precum și elevi.

ora 11.30 – Expoziţie şi lansare de carte – GYÖRGY LIGETI. O PRIVIRE ÎN UNIVERSUL SONOR SAU MATEMATICI PE CLAVIATURĂ, autor – prof. dr. AMALIA SZŰCS-BLĂNARU

MODERATORI:

Prof. MARIA GEORGETA POPESCU

Prof. univ. dr. GHEORGHE DUŢICĂ

La această ediţie – XXI, volumul Studii de muzicologie XIV debutează cu secţiunea: In Honorem, în care sunt prezentate cinci Scrisori deschise adresate aniversatului nostru – compozitorul, muzicologul şi pedagogul – profesorul univ. dr. Viorel Munteanu. Semnatarii acestor epistole sunt colegi, colaboratori pe parcursul mai multor ani de rectorat: prof. univ. dr. Dan Buciu şi prof. univ. dr. Dan Dediu de la Universitatea Naţională Bucureşti, prof. univ. dr. Adrian Pop – Academia de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca, Preot Constantin Sturzu, sfătuitor-conlucrător apropiat în domeniul muzicii bizantine şi jurnalist senior, dr. Alex Vasiliu, colaborator în domeniul mass-media audio și video.

În 2019 Studiile de Muzicologie reunesc un număr de 26 de lucrări, dintre care şapte sunt semnate de viitorii muzicieni-muzicologi: Mihaela Rusu, anul II Master Muzicologie, Universitatea Națională de Arte G. Enescu, Iași; Larisa Neculai și Paula Vraciu, anul IV Muzicologie, îndrumători științifici – prof. univ. dr. Gh. Duțică și conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron; Dragoş Andrei Cantea, doctorand al Universităţii Naţionale de Arte ieşene, dar şi masterand la clasa de pian de la Norwegian Academy of Music din Oslo, precum și elevii Colegiului Național de Artă O. Băncilă Iași: Andreea Moroşanu, Beatrice Rotopănescu, Emilian Teodor Dănilă – toţi în clasa a XII-a şi, tot în aceeaşi clasă, Ioana Bălteanu, de la Colegiul Naţional din oraşul nostru. Ei alcătuiesc secţiunea a treia a volumului de Studii de muzicologie, având posibilitatea să-şi prezinte căutările muzicologice. Subiectele preferate de ei reprezintă preocuparea de a analiza genurile pe care le studiază la clasele de instrument, precum și problemele de interpretare instrumentală, cu particularitățile fiecărui creator: L. Janáček – Sonată pentru pian, M. Ravel – Sonatină tot pentru pian, C. Forsyth – Concert pentru violă, A. Dvořák – Liedul Als die alte Mutter sau istoricul Imnului Colegiului Naţional din Iaşi.

Tematica ColocviuluiARTA SONORĂ și INTERDISCIPLINARITATEA este incitantă prin diversitate: de la redescoperirea intonațiilor bizantine în creaţia sec. XX – Structura retorico-estetică a răspunsurilor din Liturghia Sfântul Ioan Gură de Aur de Gh. Dima - prof. dr. Ágnes Orbán (Cluj-Napoca), la noi sisteme de compoziție – György Ligeti. O privire în univers sau matematici pe claviatură, prof. dr. Amalia Szücs Blănaru (Gheorghieni). Tradițiile folclorice reprezintă un interes deosebit pentru studiu, documentare şi le vom descoperi multiple valenţe în lucrări precum: Rolul şi importanţa folclorului în învăţământul preuniversitar – prof. Theodora Bînzari şi drd. Veaceslav Bînzari (Iaşi), Nunta la aromânii din Dobrogea – prof. dr. Adrian Roşu (Constanţa), Incursiune în stilistica muzicii lăutărești, emanciparea creatoare a solistului acordeonist – prof. dr. George-Toderică Mucea (Rădăuţi), sau analiză asupra Originalităţii expresiei în Trei dansuri pentru vioară şi pian de Filip Lazăr, lucrare concepută de prof. univ. dr. Daniela Cojocaru (Constanţa), iar prof. drd. Carmen Almășanu este preocupată de Sonorităţi româneşti în muzica contemporană din bisericile neoprotestante. Un alt subiect actual, aflat în atenţia pedagogilor noştri, este didactica. Un număr de cinci profesori îşi vor prezenta experienţele proprii ­în lucrările – Interdisciplinaritatea – concepte, direcţii şi aplicabilitate în educaţia muzicală – prof. dr. Mariana-Cristina Arghir (Bucureşti), Despre originile scriiturii şi efectul instrumental pianistic al celor trei mâini” – prof. dr. Andreea Bratu (Constanţa), Fantasia, între Bach şi Metoda Dalcroze – prof. dr. Cătălina Constantinovici (Botoşani), Jocul inspirat, punte între muzică şi poezie – prof. dr. Claudia Nezelschi (Iaşi), Metamorfoze ale ritmului – experiment didactic – prof. Simona Ţărnă (Piatra Neamţ). Menționăm şi temele de fenomenologia muzicii - Ḗrik Satie – avangardismul lent și subteran. Trois morceaux en forme de poire – prof. dr. Mihaela Sanda Popescu (Tg. Jiu) şi de la universitatea bucureşteană, doamna conf. dr. Veronica Gaspar  prezintă – O perspectivă muzicală asupra timpului. Dorim să subliniem în mod special prezenţa doamnei profesoare şi pianiste Liana Şerbescu de la Academy of Music and Performing Arts Tilburg din Olanda, cu o lucrare recuperatorie despre personalitatea pianistului şi compozitorului Alexandru Hrisanide, mai puţin cunoscut și promovat în ţară, în învăţământul muzical românesc – Enigma Alexandru Hrisanide. Reflecţii pe marginea cântului de lebădă – Concerto per cello. The Past, the Present and …

Preocuparea pentru editarea articolelor de specialitate a necesitat eforturile întregii echipe de redacție – profesorii: dr. Loredana-Elena Filipescu, drd. Gabriela Rusu, Gabriela Laslău de la Colegiul Ferdinand I, din Bacău, dr. Ilie Gorovei, într-o colaborare permanentă cu consilierii editoriali de la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași – Prof. univ. dr. Gheorghe Duțică și Conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron. Trebuie subliniat că suntem susținuți de Centrul de Cercetare Știința Muzicii – director, Prof. univ. dr. Laura Otilia Vasiliu, inclusiv de Editura Artes – director, Conf. univ. dr. Diana-Beatrice Andron. Astfel, putem să ne bucurăm și în acest an de publicarea celui de-al XIV-lea volum de Studii de muzicologie.

Pentru împlinirea noastră de astăzi, îi mulțumim ctitorului de

Școală de muzicologie și critică muzicală Profesorului George Pascu!

Prezenţa Instituției Dumneavoastre ca partener media în cadrul manifestărilor va constitui pentru noi o deosebită onoare!

Coordonator de proiect,

Profesor Maria Georgeta Popescu

Pentru amănunte puteți să ne contactați la nr. de tel. 0722 463846 sau e-mail:  mari_geta_popescu@yahoo.com.

Ultimele din categorie