Comunicat de presă: Întâlnirea Societății Bibliștilor Ortodocşi Români - Iași, 2018

16 Mai 2018 22:46 Educaţie
 

Cea de-a treia întâlnire a bibliștilor ortodocși români, organizați în Societatea Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR), a avut loc în capitala Moldovei, la Iași, în perioada 14-15 mai 2018, fiind organizată de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” și găzduită de Mitropolia Moldovei și Bucovinei cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Teofan. Au participat profesori de teologie biblică de la Facultățile de Teologie Ortodoxă din București, Cluj-Napoca, Oradea, Alba-Iulia, Craiova, Timișoara, Arad și Iași.

Tema întrunirii, Natura Sfintei Scripturi: autoritate, inspirație, canon a fost abordată în șase sesiuni. Au fost prezentate următoarele referate: Textul Isaianic valorificat în scrierile lucanice și iconografie (pr.conf.dr. Ilie Melniciuc-Puică, Iași), Canon biblic și rigori postmoderne – adevăr sau provocare? (pr. conf. dr. Constantin Jinga, Timișoara), Inspiraţie şi autoritate dogmatică la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Scriptură, Părinţi, Sinoade (pr.lect.dr. Adrian  Murg, Arad), Cititorul Sfintei Scripturi – parte integrantă a cuvântului lui Dumnezeu(pr. lect. dr. Alexandru Moldovan, Alba-Iulia), Receptarea canonului biblic vechitestamentar în traducerile românești ale Sf. Scripturi din sec. XVII-XIX (pr.lect.dr. Ion Resceanu, Craiova) și Statutul cărților așa-zis anaghinoscomena în canonul biblic ortodox (diac. lect. dr. Alexandru Mihăilă, București). Susținerea referatelor a fost urmată de ample dezbateri.

Tematica întâlnirii reprezintă o continuare a dezbaterilor de la primele două întâlniri (București și măn. Nicula) care s-au concentrat asupra analizei reperelor ermineutice reprezentative pentru răsăritul ortodox în direcția definirii identității ortodoxe a cercetării și studiilor biblice.

Dezbaterile de la această întrunire au avut drept scop limpezirea percepției ortodoxe cu referire la natura Cuvântului biblic, autoritatea Dumnezeieștilor Scripturi și la funcționarea canonului biblic în viața și teologia Bisericii Ortodoxe.

Discuțiile de anul acesta s-au bucurat de prezența unor profesori din alte discipline  teologice, dar și a domnului profesor Eugen Munteanu de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care a vorbit despre editarea și publicarea Vechiului Testament în versiunea lui Nicolae Milescu Spătaru.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate și discutate aspecte legate de statutul și activitatea Societății Bibliștilor Ortodocși Români (SBOR). De asemenea, s-a propus structura întâlnirii din luna mai a anului 2019, stabilindu-se și tema acesteia: Dumnezeu Tatăl în Sfânta Scriptură.

Ultimele din categorie