Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

Educaţie

Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

  • Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special
   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

  • Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special
   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

  • Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special
   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

  • Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special
   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

  • Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special
   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

   Concurs de creaţie religioasă dedicat elevilor din învăţământul special

Aflat la prima ediţie, concursul de creaţie religioasă "Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta" s-a născut din dorinţa de a descoperi şi valoriza potenţialul artistic al elevilor din învăţământul special şi din şcolile integratoare, în scopul promovării valorilor moral-creştine, necesare formării depline a personalităţii tinerei generaţii

Concursul a fost iniţiat de profesorii de religie Cristina Popa şi Pr. prof. George-Alexandru Lupu, ambii cu o experienţă de peste zece ani în educarea moral-creştină a elevilor din învăţământul special, desfăşurându-se, pe data de 14 mai, sub coordonarea Şcolii Gimnaziale Speciale "Constantin Păunescu" din Iaşi.
Grupurile ţintă ale acestui proiect au fost reprezentate de elevii din învăţământul special şi special integrat din judeţ, cadrele didactice din acest segment şi părinţii elevilor cu cerinţe de educative speciale, urmărindu-se stimularea potenţialului artistic al elevilor, exersarea abilităţilor de socializare şi integrare în medii şi contexte educaţionale noi, optimizarea imaginii şi stimei de sine a elevilor cu cerinţe educative speciale şi, nu în ultimul rând, familiarizarea elevilor cu valorile şi comportamentele moral-creştine.
"Părintele profesor Barnea Cristian-Alexandru, inspector şcolar pentru disciplina Religie ne-a încurajat permanent în demersul nostru educaţional, astfel încât proiectul a fost avizat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi şi a fost cuprins în Calendarul activităţilor educative judeţene pentru acest an, în domeniile Cultură şi civilizaţie românească şi Educaţiei prin artă", a precizat părintele profesor George-Alexandru Lupu.

"Toate etichetele şi barierele sociale cad, în faţa bucuriei şi a prieteniei dintre copii"

Proiectul educaţional a fost susţinut şi derulat de o echipă interdisciplinară formată
din profesori de religie, preoţi şi profesori de psihopedagogie specială. Deşi aflat la prima ediţie, concursul şcolar „Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta” s-a remarcat printr-o participare numeroasă a elevilor cu cerinţe educative speciale, în competiţie înscriindu-se nu mai puţin de 200 de manifestări artistice, la cele şase secţiuni de creaţie: artă plastică (pictură, desen), recitare de rugăciuni şi poezii religioase, muzică religioasă, lucrări artistice, teatru şcolar şi dansuri populare româneşti.
"Prin toate activităţile cu caracter moral-religios desfăşurate, încercăm să cultivăm în sufletele elevilor sentimente nobile. Împreună cu copiii învăţăm cum să devenim mai rugători, mai generoşi, harnici, buni şi recunoscători faţă de iubirea părintească a lui Dumnezeu şi faţă de darurile Sfintei noastre Biserici. De sub pensula mânuită de copii, cu rugă şi osteneală, au apărut chipurile luminoase ale Sfinţilor. Prin pictură, poezie, cânt religios şi abilitare manuală eleviii noştri intră în comuniunea Sfinţilor, prietenii lui Dumnezeu şi ocrotitorii copiilor. Ei nu se mai simt singuri; sentimentul tristeţii şi abandonului se estompează, toate etichetele şi barierele sociale cad în faţa bucuriei şi a prieteniei dintre copii. Toţi eleviii speciali implicaţi în acest concurs au gustat din bucuria reuşitei şi noi credem că respectul de sine li s-a îmbunătăţit semnificativ, iar încrederea în Dumnezeu şi în bunătatea semenilor a prins contur şi culoare în sufletele tuturor", a subliniat doamna Popa Cristina, profesor de religie la Şcoala Gimnazială Specială "Constantin Păunescu".
La finalul concursului, eleviii din şcolile speciale au primit diplome şi cărţi cu povestiri şi învăţături ortodoxe. Această bucurie a darului a fost posibilă datorită spijinului acordat din partea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cât şi a parohiei Sfântului Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon din Iaşi.
Potrivit iniţiatorilor, finalitatea proiectului se va constitui în preocupări şi iniţiative ce ţin de educaţia creştină continuă, pentru viaţă şi o mai bună comunicare şi convieţuire între semeni. "Concursul şcolar judeţean de creaţie religioasă <<Raze de lumină şi har din inima mea către inima ta>> s-a aflat la prima sa ediţie şi credem că a fost o reuşită. Dacă Bunul Dumnezeu ne va ajuta, vom continua şi în viitor această iniţiativă, iar bucuria noastră va fi sporită dacă alături de noi vor fi cât mai mulţi elevi şi profesori din Iaşi şi, de ce nu, chiar din toată ţara", a spus părintele profesor George-Alexandru Lupu.