lepădarea cugetelor înseamnă însăşi crucea sau întristările ce ne slujesc spre mântuire