Copilăria, creșterea și maturitatea duhovnicească

Înaintarea în unirea cu Hristos este asemănată cu creșterea, iar împlinirea acestei uniri este asemănată cu starea adultă, numită și starea bărbatului, sau a bărbatului desăvârșit.

Sfânta Scriptură și Tradiția compară starea omului care n-a ajuns încă la asemănarea cu Hristos, care încă nu și-a actualizat deplin potențialitățile naturii sale prin această asemănare, cu starea copilăriei. Înaintarea în unirea cu Hristos este asemănată cu creșterea, iar împlinirea acestei uniri este asemănată cu starea adultă, numită și starea bărbatului, sau a bărbatului desăvârșit.

Astfel, Apostolul Pavel vorbește despre „zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos”, pentru ca „să nu mai fim copii (...), ci ținând adevărul, în iubire, să creștem întru toate întru El, Care este capul – Hristos” (Efeseni 4, 12-15).

(Jean-Claude LarchetTerapeutica bolilor spiritual, Editura Sofia, p. 25)

De la același autor

Ultimele din categorie