Proiectul ROSE implementat la Seminarul Teologic Liceal „Sfântul Gheorghe” - Botoșani

13 Februarie 2019 17:43 Educaţie

Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project - ROSE) își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.  Proiectul, finanțat printr-un împrumut de 200 de milioane de euro acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, este implementat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice pe o perioadă de șapte ani (2015- 2022).

În baza Acordului de Grant nr. SGL/R2/629 din data de 2 octombrie 2018, semnat cu MEN-UMPFE, Seminarul  Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe”din Botoșani a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru Licee un grant în valoare de 70.000 de euro.

Echipa de proiect, formată din pr. prof. dr.Daniel Dascălu - director al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe”, prof. Corina Țifrea - coordonator de grant, prof. Crina Ștefan -responsabil cu achizițiile, prof. Marius Rîznic - membru, pr. prof. Teodor Cenușă - membru, a conceput activități care urmăresc îmbunătățirea pregătirii elevilor prin activități remediale și de aprofundare, activități de consiliere, extracurriculare, precum și de dotare a șase săli de clasă la standardele specificate în proiect.

„Educația - drum cu prioritate”, proiectul Seminarului Teologic „Sfântul Gheorghe” - Botoșani propune elevilor din clasele IX - X o serie de activități remediale și de sprijin la disciplinele Limba română, Istorie, Consiliere și orientare incluse în programul „Şcoală după școală”, activități de aprofundare „Perseverența - cheia succesului” dedicate elevilor claselor din ciclul superior al liceului (XI-XII), prin care se urmărește suplimentarea pregătirii la disciplinele la care elevii vor susține Examenul de Bacalaureat. „Școala îți deschide calea” sunt activitățile de consiliere și orientare în carieră a elevilor care sunt  destinate elevilor din grupuri dezavantajate (elevi cu CES, elevi cu risc de abandon crescut).

Elevii care vor face performanțe și care vor reuși să își remedieze situația la învățătură vor beneficia de excursii gratuite și premii atractive în cadrul activităților extracurriculare „Călătoria-drumul spre cunoaștere”, „Și eu citesc”. De asemenea, din suma acordată în prima tranșă a proiectului s-au achiziționat bunuri în scop educațional (echipamente IT, software, echipamente etc.) urmând ca, pe parcurs, să se achiziționeze mobilier și alte materiale necesare pentru dotarea spațiilor de școlarizare.

Scopul tuturor activităților este de a facilita accesul la o educație de calitate menită să susțină demersul pedagogic, să asigure suportul pshihologic și să permită elevilor la finalul studiilor  o mai bună inserție în societate. (Prof. Corina Țifrea - Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe” din Botoșani)

Ultimele din categorie