Centru de instruire diferenţiată pentru elevii supradotaţi

16 Ianuarie 2012 23:46 Educaţie

Copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte vor putea beneficia de un centru de instruire diferenţiată, potrivit unui proiect al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Centrul va propune ministerului strategii şi politici pentru selecţia, pregătirea, stimularea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, va coordona realizarea şi aplicarea de trasee curriculare diferenţiate şi de strategii didactice specifice educaţiei copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, va asigura desfăşurarea programelor de selecţie, pregătire, stimulare şi susţinere a tinerilor capabili de performanţe înalte, va acorda consultanţă pentru înfiinţarea centrelor de excelenţă la nivel judeţean, la solicitarea inspectoratelor şcolare. De asemenea, centrul va elabora un portal informatic destinat copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte, precum şi popularizării programelor/ activităţilor realizate şi a rezultatelor obţinute şi va propune MECTS modalităţi de stimulare a profesorilor care au participat la programe de instruire diferenţiată a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe înalte.

Citește alte articole despre: tineri, performanță, centru de instruire

Ultimele din categorie