Întâlnire dedicată argumentării biblice în opera Părintelui Stăniloae

29 Noiembrie 2013 11:48 Educaţie

În contextul comemorării a douăzeci de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Dumitru Stăniloae şi a evenimentelor conexe acesteia care se desfăşoară în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, Cercul de Cercetare Biblică „Vasile Gheorghiu” a organizat, pe 26 noiembrie 2013, întâlnirea cu tema „Argumentarea biblică în opera Părintelui Dumitru Stăniloae”.

În contextul comemorării a douăzeci de ani de la trecerea la cele veşnice a Părintelui Dumitru Stăniloae şi a evenimentelor conexe acesteia care se desfăşoară în Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, Cercul de Cercetare Biblică „Vasile Gheorghiu” a organizat, pe 26 noiembrie 2013, întâlnirea cu tema „Argumentarea biblică în opera Părintelui Dumitru Stăniloae”. La aceasta au participat Pr. lect. dr. Ilie Melniciuc, Diac. lect. dr. Cătălin Vatamanu, Pr. asist. Dr. Cezar Hârlăuanu, coordonator al activităţilor, numeroşi studenţi şi masteranzi ai facultăţii. Obiectivul dezbaterii, conturat încă din momentul propunerii acesteia, a fost de a reliefa specificitatea argumentării scripturistice în scrierile celui mai mare teolog al secolului XX, dar şi de a evidenţia importanţa pe care o are opera părintelui Stăniloae în realizarea unei excepţionale sinteze teologice, biblice, dogmatice, patristice şi liturgice. 

Concluziile întâlnirii au reliefat consensul celor prezenţi că teologia Părintelui Dumitru Stăniloae este fundamentată pe Sfânta Scriptura, pe scrierile Sfinţilor Părinţi şi pe viaţa liturgică a Bisericii. Opera „teologului luminii Preasfintei Treimi”, aşa cum îl numeşte Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, respiră din Scriptura revelată, încât se poate vorbi la Părintele Stăniloae despre o „trăire scripturistică”. Textele în care marele teolog al secolului XX citează din abundenţă Sfânta Scriptură nu sunt covârşitoare ca număr, dar chiar acolo unde citarea lipseşte, ea este compensată de o argumentare biblică indirectă de excepţie. Aşa cum însuşi mărturiseşte, „revelaţia are loc prin acte şi cuvinte, prin lumină şi putere; ea este acţiune luminătoare şi lumină transformatoare a celui ce crede” (Teologia Dogmatică Ortodoxă, vol. 1, p. 36).

La finalul întâlnirii a fost evidenţiată „nevoie de interiorizare a studiului teologic”, prin lecturarea Sfintei Scripturi şi prin dialogul cu Dumnezeu în rugăciune, după cum însuşi Părintele Stăniloae îndeamnă: „Faceţi îndeosebi lectură religioasă pentru edificarea sufletului. Citiţi din Vieţile sfinţilor şi ai marilor eroi ai creştinătăţii. Dar mai mult decât toate, citiţi Sfânta Scriptură. Citiţi zilnic din ea şi sorbiţi-i conţinutul cu evlavie, pentru a putea izvorî cu timpul cuvântul ei din voi. Sfânta Scriptură trebuie să o cunoaşteţi aşa de perfect şi să vă fie aşa de dragă, cum îi este copilului, la sfârşitul anului, abecedarul sau gospodarului, care nu citeşte alte cărţi, calendarul de pe masă. Cred mult în virtuţile Sfintei Scripturi de-a crea în suflet acea calitate de preot, despre care v-am vorbit” (în„Telegraful Român”, 12 septembrie 1937).

(Diac. lect. dr. Cătălin Vatamanu)

Citește alte articole despre: Părintele Dumitru Stăniloae, cerc, biblică, argumentație

Ultimele din categorie